Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Zařadili jsme pro vás v "Informacích" novou záložku "Podnikatelé a firmy" s možností inzerce pro místní i externí inzerenty.

Ing. Jitka Jirásková

 

 • Plní funkci správce rozpočtu a hlavního účetního
 • Přípravuje rozpočet, rozpočtový výhled, průběžně kontroluje plnění rozpočtu, připravuje rozpočtové změny, účetní závěrky, závěrečný účet, odpovídá za povinné zveřejňování
 • Připravuje žádosti o dotace a jejich následné vyúčtování, finanční vypořádání hospodaření
 • Přípravuje podklady pro vedení účetnictví externí firmě
 • Spolupracuje s kontrolními orgány na kontrole hospodaření
 • Vede evidenci smluv, objednávek, sleduje valorizace, zajišťuje povinné zveřejňování v registrech
 • Vede evidenci závazků a pohledávek, vystavuje faktury, kontroluje včasnost uhrazení pohledávek, vystavuje upomínky, inventarizuje závazky a pohledávky
 • Zajišťuje výkaznictví, statistická hlášení, rozbory
 • Navrhuje opatření v případě zjištěných nedostatků
 • Vede evidenci a plnění daní, zpracovává a podává daňová přiznání, kontrolní hlášení
 • Vystavuje bankovní dispizice v souladu se smlouvami, fakturami a dalšími závazky MČ, zodpovídá za včasnou úhradu a správnou výši uhrazovaných finančních prostředků
 • Kontroluje pokladny HČ i VHČ
 • Vede mzdové účetnictví
 • Kontroluje plnění rozpočtu, účetní závěrky a vedení účetnictví příspěvkových organizací
 • Kontroluje účetní závěrky dalších zřízených organizací (s.r.o., a.s., družstev)
 • Vede evidenci nemovitého a movitého majetku MAJE, spolupracuje na inventarizaci majetku a jeho pronajímání
 • Zajišťuje evidenci, archivaci a skartaci účetních dokladů

Role v org. struktuře

Ekonomika a rozpočet - Městská část Praha Šeberov, K Hrnčířům 160, Praha - Šeberov

Kontakty

Stáhnout vizitku (vCard)

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
nahoru

Projekty