Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Zařadili jsme pro vás v "Informacích" novou záložku "Podnikatelé a firmy" s možností inzerce pro místní i externí inzerenty.

Zásady pro výstavbu na území Městské části Praha - Šeberov - Pravidla pro jednání s investory - stavebníky

Dne 14.12.2020 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha - Šeberov usnesením č. 6/11/2020/ZMČ Zásady pro výstavbu na území Městské části Praha - Šeberov - Pravidla pro jednání s investory - stavebníky. Zásady jsou účinné od 1.1.2021.

Městská část je povinna pečovat o trvale udržitelný rozvoj celého svého území a musí podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze chránit veřejný zájem. V rámci této své činnost dbá městská část o zajištění veřejně prospěšných cílů v transformačních, rozvojových a stabilizovaných územích a o ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel. Taktéž klade důraz na zvyšování kvality života obyvatel a zajišťování jejich potřeb - bydlení, dopravy, vzdělávání, sportu a kultury.

Zásady pro výstavbu na území Městské části Praha - Šeberov - Pravidla pro jednání s investory - stavebníky (975.64 kB)

Umisťování nových stavebních záměrů na území městské části s sebou nese navyšování počtu obyvatel a vyvolává nezbytné náklady na rozšíření kapacit stávajících či vybudování zcela nových staveb a zařízení pro veřejnou infrastrukturu, včetně zajištění občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotní služby či kulturu, a zajištění potřebných kapacit veřejných služeb. Tyto kapacity nemůže zajišťovat výhradně městská část ze svých veřejných rozpočtů, je proto třeba, aby se na nich přiměřeným způsobem podíleli také jednotliví investoři - stavebníci.

Městská část nechce bránit nové výstavbě, ale musí sledovat zájmy samosprávy a zájem obyvatel Šeberova. Tímto zájmem je dále nerozšiřovat výstavbu, jestliže nebudou současně řešeny nedostatky ve veřejné infrastruktuře. Kdyby k takové výstavbě došlo, znamenalo by to značné požadavky na rozpočet městské části nebo ohrožení stability celého sídla.

Z těchto důvodů se městská část rozhodla obrátit na investory - stavebníky se stavebními záměry na území MČ s celkovou hrubou podlažní plochou (dále jen HPP) nad 250 m2, aby částečně převzali odpovědnost za budoucí podobu a rozvoj území, kde realizují své stavební aktivity. Jednou z forem takové odpovědnosti je finanční podíl na budování potřebné infrastruktury.

Proto rada městské části na konci roku 2019 objednala pro naši městskou část na základě přípravy „Pravidel pro transparentní spolupráci členů Svazu městských částí hl. m. Prahy s investory", jednání v rámci vlastního svazu a skutečnosti, že řada městských částí schválila a roky uplatňuje na investorech svá pravidla, zpracování vlastních „Zásad pro výstavbu na území MČ - Pravidel pro jednání s investory - stavebníky" (dále jen Zásady). Mezitím si Svaz městských částí zadal právní analýzu a návrh pravidel, která se stala rámcovým doporučením pro většinu městských částí. Je samozřejmé, že každá městská část má svá specifika, a proto si je upravuje podle svých potřeb. V srpnu 2020 náměstek hl. m. Prahy pan Hlaváček představil městským částem i metodiku, kterou zpracovává hl. m. Praha jako doporučení pro městské části. Hl. m. Praha si uvědomuje, že nelze povolovat stavby, které mají dopad na veřejnou vybavenost a infrastrukturu, bez stanovení příspěvku na vytvoření veřejné vybavenosti a infrastruktury, vyplývající z rostoucí zástavby.

Návrh Zásad vypracovaných pro naší městskou část právní kanceláří David Zahumenský, advokátní kancelář, s.r.o. na základě ústního zadání, schválených „Pravidel pro transparentní spolupráci členů svazů MČ HMP s investory" a návrhu rozpracované „Metodiky kontribuce investorů do území - doporučení městským částem pro změny územního plánu" (zpracované panem náměstkem Hlaváčkem a jeho asistentem p. Foglarem) schválila rada městské části dne 2.12.2020 a doporučila zastupitelstvu naší městské části stanovit v příloze č. 1 Zásad příspěvek na infrastrukturu pro stavební záměry s celkovou HPP nad 250 m2 ve výši 500,-Kč za 1 m2 HPP a v případě záměru vyžadujícího změnu územního plánu hl. m. Prahy rovněž územně plánovací příspěvek ve výši 1500,- Kč za m2 HPP.

Zpracované znění Zásad podle doporučení rady městské části schválilo zastupitelstvo městské části dne 14.12.2020 usnesením č. 6/11/2020/ZMČ. Zastupitelstvo dále schválilo, že usnesení č. 4/1/2018/ZMČ ze dne 10.12.2018 o úhradě finančního příspěvku od dárců na údržbu darovaných pozemků se od 1. 1. 2021 bude vztahovat pouze na projekty, které nebudou podléhat finančnímu příspěvku podle Přílohy č. 1 Zásad.

Schválené Zásady zahrnují soubor pravidel pro zájemce o novou výstavbu na území naší městské části. Investoři - stavebníci stavebních záměrů nad 250 m2 HPP by se tak v souladu se Zásadami do budoucna měli nediskriminačním způsobem podílet na financování nákladů, které jejich činnost v naší městské části vyvolá. Investoři - stavebníci budou spolupracovat na vytváření kvalitních a udržitelných podmínek k životu v Městské části Praha - Šeberov pro stávající i budoucí generace.

Přílohy

_Zasady_rozvoje_MCSeberov_ke_zveřejnění.pdf

_Zasady_rozvoje_MCSeberov_ke_zveřejnění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 975,64 kB
Datum vložení: 3. 5. 2023 18:46
Datum poslední aktualizace: 3. 5. 2023 18:49

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
nahoru

Projekty