Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Zařadili jsme pro vás v "Informacích" novou záložku "Podnikatelé a firmy" s možností inzerce pro místní i externí inzerenty.

Komise RMČ

Rada městské části zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě městské části.

Naše MČ má nyní zřízenu stavební a školskou komisi.

Komise jsou ze své činnosti odpovědné radě MČ.

Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.

Jednání komise jsou neveřejná.

Stavební komise

Předseda:

 • Ing. Petr Štěpánek

Členové:

 • Ing. arch. Akad. arch. Petr Rajtora
 • Ing. Jan Škůrek
 • Ing. Radim Staněk
 • Dr. Ing. Milan Urban

Stavební komise je poradním orgánem Rady městské části.

Jednání komise je neveřejné.

Stavební komise byla zřízena na 1. jednání RMČ dne 19. 10. 2022.

Stavební komise zasedá zpravidla 1x za 14 dní v pátek ráno a projednává stanoviska ke všem stavebním záměrům na území MČ.

Komise pro školství, sport a volný čas

Předseda:

 • Jitka Žáková

Členové:

 • Mgr. Ing. Vít Beran
 • Mgr. Jana Ságlová
 • Mgr. Jiří Vítek, MPA
 • JUDr. Jana Vyšanská, Ph.D.
 • PaedDr. Jiří Pilař
 • Ing. Václav Pařík

Komise pro školství, sport a volný čas (dále školská komise) je poradním orgánem Rady městské části v oblasti výchovy a vzdělávání, sportu a trávení volné času na území MČ Praha - Šeberov.

Jednání komise je neveřejné.

Školská komise byla zřízena na 14. jednání RMČ dne 19. 4. 2023 a doplněna na 16. jednání RMČ dne 17. 5. 2023.

nahoru

Projekty