Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Místostarosta

Neuvolněné místostarostky

Jitka Žáková a Ing. Magdaléna Melzerová byly zvoleny místostarostkami Městské části Praha - Šeberov na ustavujícím zasedání zastupitelstva
dne 17. 10. 2022. Místostarostky svou funkci vykonávají jako dlouhodobě neuvolněné.

Jitka Žáková

Jitka Žáková

místostarostka

Ing. Magdaléna Melzerová

Ing. Magdaléna Melzerová

místostarostka

  1. Místostarosta je volen zastupitelstvem městské části z řad členů zastupitelstva. Městská část může mít více místostarostů.
  2. Místostarosta zodpovídá za koordinační a koncepční činnost ve stanovených oblastech a koordinuje prostřednictvím tajemníka úřadu činnost zaměstnanců ÚMČ v těchto oblastech.
  3. V době nepřítomnosti starosty nebo pokud není funkce starosty obsazena zastupuje starostu.
nahoru

Projekty