Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Zařadili jsme pro vás v "Informacích" novou záložku "Podnikatelé a firmy" s možností inzerce pro místní i externí inzerenty.

Základní údaje

Oficiální název: ZPRAVODAJ

Forma: periodický tisk

Obsahové zaměření: obecní zpravodaj. Radniční periodikum. Slouží k informování obyvatel městské části Praha-Šeberov.

Koncepce: vychází z projektu občanského sdružení Oživení nazvaného Radniční listy bez cenzury. Stejné informace jsou k dispozici i na webu pro otevřenost veřejné správy otevřete.cz - otevrenaspolecnost.cz/.

Evidenční číslo: MK ČR E 16863. Tento údaj lze ověřit v databázi periodického tisku pro veřejnost odkaz, kterou provozuje Ministerstvo kultury - https://www.mkcr.cz/.

Náklad: 1 200 výtisků.

Vydavatel: Městská část Praha - Šeberov.

Distribuce: zdarma roznášen do schránek domácností v Šeberově a v Hrnčířích. V případě, že jste neobdrželi svůj Zpravodaj, obraťte se na Úřad městské části.

Četnost vycházení: dvouměsíčník. Vydává se šestkrát ročně, a to vždy v měsíci označeném sudým číslem. Číslo se svým obsahem dotýká především následujících dvou měsíců.

nahoru

Projekty