Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Zařadili jsme pro vás v "Informacích" novou záložku "Podnikatelé a firmy" s možností inzerce pro místní i externí inzerenty.

Symboly

Popis znaku obce

V modrém štítě svisle položená, vlevo otočená horní a střední část stříbrné berly, zákrut berly vyplněn čtyřlístkem a ukončen jetelovým listem, střední část oddělena a ukončena prstenci.

Znak obce4

Výklad

Modrá a stříbrná jsou barvy ze znaku majitelů Šeberova, Šviků z Lukonos, za nichž došlo ke zvelebení obce a počátkem 17. století vyrostla v Šeberově nová tvrz - dnešní dvůr.
Dnes symbolizuje stříbrná a modrá barva dobré klima městské části a četné rybníky, které jsou pro ni charakteristické.

Berla otočená vlevo náležela opatům. Připomíná tak nejstarší památku městské části a doklad její dávné historie - starobylý hrnčířský kostelík, zasvěcený sázavskému opatovi Prokopovi, současně je symbolem dávných vrchností - zderazských jeruzalémských rytířů u Šeberova a zbraslavských cisterciáků u Hrnčířů.

Motiv jetelového lístu a čtyřlístku ve výzdobě středověké berly připomíná zachovanou flóru městské části, která umožnila zřízení přírodního parku Hrnčířsko - Šeberovské louky.

Popis a výklad praporu

List praporu je dělený po délce na tři pole, horní a dolní modré barvy, prostřední bílé barvy. Barvy a rozměry praporu jsou odvozeny ze znaku městské části.

Vlajka obce 1

nahoru

Projekty