Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Připravili jsme anketu "Parkování v Praze - Šeberově a Hrnčířích, řešení dopravní situace ulice V Ladech". Proklik na anketu zde.

Jak si vyřídit

Czech Point

Kontaktní místo Czech Pointu v MČ Praha – Šeberov je ÚMČ Praha - Šeberov, K Hrnčířům 160, Praha 4.

Česká pošta

Pošta Praha 415, Podjavorinské 1595/1, Chodov, 14900, Praha, 14900, Hlavní město Praha.

Hrobová místa

MČ Praha – Šeberov je provozovatelem veřejného pohřebiště – místního hřbitova v Hrnčířích. V souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., v platném znění, byl 22. 12. 2010 zastupitelstvem MČ Praha – Šeberov odsouhlasen Řád veřejného pohřebiště.

Kácení stromů a keřů rostoucích mimo les

Žádosti o kácení stromů a keřů rostoucích mimo les vyřizuje ÚMČ Praha - Šeberov, K Hrnčířům 160, Praha 4.

Místní poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

Místní poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský a rekreační pobyt vybírá ÚMČ Praha - Šeberov, K Hrnčířům 160, Praha 4.

Občanské průkazy a cestovní doklady

O vydání občanského průkazu nebo pasu si můžete požádat na Úřadu městské části Praha 11, odboru vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, v ulici Vidimova 1324.

Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Přihlásit se k trvalému pobytu v MČ Praha – Šeberov můžete na ÚMČ Praha - Šeberov, K Hrnčířům 160, Praha 4.

Ohlašovací povinnost o trvalých stanovištích včelstev

Oznámení trvalého stanoviště včelstev (změně stanoviště) včelstev a hromadného letu

Opuštěná nebo týraná zvířata

Při podezření na týrání zvířat se obraťte na Městskou veterinární správu v Praze Městská veterinární správa v Praze SVS, Na Kozačce 2, Praha 2, tel.: 222 522 126.

Ověřování pravosti podpisu a shody a opisu s listinou

Ověřování pravosti podpisu a shody opisu s listinou – vidimaci a legalizaci provádí ÚMČ Praha - Šeberov, K Hrnčířům 160, Praha 4.

Povolení provozu výherního hracího přístroje a místní poplatek za provozování výherního hracího přístroje

Na základě usnesení ZMČ se v Městské části Praha - Šeberov nepovolují.

Přihlášení a odhlášení psa a poplatky ze psů

Místní poplatek ze psů vybírá ÚMČ Praha - Šeberov, K Hrnčířům 160, Praha 4.

Řidičské průkazy

Řidičské průkazy - vystavení, výměna

Studna

Žádosti se podávají na vodoprávní úřad Praha 11 v úřední dny, tj. pondělí od 8.00 do 17.30 hod. a středa od 8.00 do 16.30 hod., na Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 11, Vidimova 1324, 1325, Praha 4.

Úřad práce

Oddělení zprostředkování a podpor v nezaměstnanosti
Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4

Územní a stavební řízení

Územní a stavební řízení

Užívání (zábor) veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání (zábor) veřejného prostranství vybírá ÚMČ Praha - Šeberov, K Hrnčířům 160, Praha 4.

Vydání rybářského lístku

Žádosti o vydání rybářského lístku vyřizuje ÚMČ Praha - Šeberov, K Hrnčířům 160, Praha 4.

Zásady pro výstavbu na území Městské části Praha - Šeberov - Pravidla pro jednání s investory - stavebníky

Dne 14.12.2020 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha - Šeberov usnesením č. 6/11/2020/ZMČ Zásady pro výstavbu na území Městské části Praha - Šeberov - Pravidla pro jednání s investory - stavebníky. Zásady jsou účinné od 1.1.2021.

Žádost o poskytnutí informace

Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím upravuje práva tohoto přístupu a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Živnost

Živnostenský odbor ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324,1325 Praha 4

nahoru

Facebook

Facebook

Instagram

Instagram

Infokanál

Infokanál

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1
1
2 3 4

Projekty