Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Zařadili jsme pro vás v "Informacích" novou záložku "Podnikatelé a firmy" s možností inzerce pro místní i externí inzerenty.

Sportovní areál Šeberov

Plakat areal 2017

Sportovní areál Šeberov
K Hrnčířům 174

Provozní řád sportovně oddychového areálu Šeberov

Čl. 1

Využívání

1) Areál je určen k provozování sportovních aktivit širokou veřejností všech věkových skupin. Jedná se zejména o tenis, plážový volejbal, malou kopanou, odbíjenou, nohejbal a minigolf.

2) Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas. Po celou dobu užívání hřiště dbá bezpečnostních předpisů a předpisů k ochraně majetku.

3) Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce hřiště a ustanovení tohoto provozního řádu.

Čl. II

Provoz a správa hřiště

1) Za plynulý provoz na hřišti odpovídá správce hřiště, u kterého si objednatel vyzvedá klíče od hřiště. Využívání jednotlivých sportovišť je zdarma.

2) Denní provozní doba využívání víceúčelového hřiště:

1.4. – 30.4. 10 – 20 hodin

1.5. – 30.6. 8 – 22 hodin

1.7. – 31.8. 7 – 22 hodin

1.9. – 30.9. 8 – 22 hodin

1.10. – 31.10. 10 – 20 hodin

Vstup na hřiště je povolen pouze otevřenými přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště.

3) Rezervace je možná u správce hřiště: Miroslav Dvořák, tel.: 607 224 773. Maximální doba rezervace na jeden den jsou 3 hodiny. Rezervace se přijímají maximálně (na) dva týdny dopředu. Objednavatel uvede své jméno, druh provozovaného sportu, kontakt na sebe (adresu, tel. spojení)

4) Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 1 den před stanoveným časem, v případě sobot a nedělí v pátek dopoledne.

5) V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště nebo dalším pověřeným osobám. Pokud tak neučiní, vystavuje se riziku odpovědnosti za škodu, kterou nenahlásil a provede tak další uživatel v rozvrhu.

6)

Rada MČ přijala dne 27.1.2021 usnesení 5/52/2021/RMČ, kterým schválila nový ceník od 1.4.2021:

 

Ceník - každá započatá hodina:

 • TENIS - síť: 120 Kč / hod
 • BEACH VOLEJBAL - síť: 200 Kč / hod
 • MALÁ KOPANÁ - brankové sítě: 250 Kč / hod
 • NOHEJBAL - síť: 250 Kč / hod
 • PETANQUE s vybavením: 100 Kč / hod
 • MINIGOLF - hůl+ míček: 
  - pro dospělé: 70 Kč / hod
  - pro děti (do 3 let zdarma): 50 Kč / hod
 • 1 ks míč na sport: 50 Kč / hod
 • 1 ks tenisová raketa + míček: 50 Kč / hod

Za tenisovou raketu + míče, hůl na minigolf a míč na sporty se vybírá vratná záloha 200,- Kč.

Za zapnuté osvětlení hřiště na tenis, beach volejbal, malou kopanou, nohejbal se vybírá 150,- Kč/hod.

Síť je nedílnou součástí hřiště, nelze použít vlastní. Za zapůjčení sítě se vybírá cena podle platného ceníku.

Vybíráním poplatku za půjčené sportovní potřeby je pověřen správce hřiště.

Příslušenství nutné k danému sportu si budou uživatelé instalovat sami (např. sítě, ...).

Pokud následuje hodina, kde je potřeba instalovat či odinstalovat tyto potřeby, uživatel je povinen předat hřiště včas bez výše uvedených potřeb, případně ve spolupráci s dalším uživatelem provede výměnu zařízení.

 

Čl. III

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku.

V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.

2) Na hřišti je zakázáno:

- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená

- vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi – kopačky, boty s hroty, s podpatkem

- manipulovat s ostrými předměty

- jezdit na kole, koloběžce, skateboardu

- používat tretry

- pobývání dětí do 10 let bez doprovodu rodičů

- přemisťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa

- konzumovat alkoholické nápoje, jiné návykové látky a jídla všeho druhu

- používat sladké nápoje / Coca-Cola, Pepsi Cola, Kofola, džusy atd./

- vstupování podnapilým osobám

- odhazování žvýkaček na umělý povrch

3) Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, nebo jinak omezovat či obtěžovat nejbližší okolí.

4) Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

5) Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí objednatele.

Čl. IV

Další ustanovení

1) Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný pracovník uživatele z hřiště vykázat. Při neuposlechnutí těchto pokynů budou oprávnění pracovníci informovat Městskou policii.

2) Tento provozní řád a jeho případné změny včetně oznámení jmenovaného správce hřiště jsou a budou vyvěšeny v prostoru hřiště, k dispozici na Úřadě MČ a na webových stránkách.

Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba 155

Policie 158

Městská policie 156 

Správce: Miroslav Dvořák 607 224 773

Další pověřené osoby:

Ing. Petra Venturová, starostka MČ Praha - Šeberov

Informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
2
7
1
8
1
9
2
10
1
11
1
12
1
13
2
14
3
15
2
16
2
17 18 19
20 21 22 23
1
24 25
1
26
27 28 29 30 31 1
1
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
nahoru

Facebook

Facebook

Instagram

Instagram

Infokanál

Infokanál

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
2
7
1
8
1
9
2
10
1
11
1
12
1
13
2
14
3
15
2
16
2
17 18 19
20 21 22 23
1
24 25
1
26
27 28 29 30 31 1
1
2

Projekty