Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Zařadili jsme pro vás v "Informacích" novou záložku "Podnikatelé a firmy" s možností inzerce pro místní i externí inzerenty.

Klub aktivních 55+

Vážení spoluobčané,
Založili jsme  „Klub aktivních 55+“ pro občany s trvalým pobytem v naší městské části. Všechny altivity klubu mají společné téma: setkávání. Tento „projekt“ chceme realizovat z důvodů potřeby oživit komunikaci občanů MČ mezi sebou a komunikaci mezi občany a vedením obce. Inspirovaly nás okolní městské části, chceme nastartovat nové akce a větší spolupráci v oblasti zdravého životního stylu. Občané naší MČ se mohou účastnit zajímavých přednášek na téma zdraví a zdravý životní styl, dále diskuze na téma územní plánování, na výletech se seznámí s kulturním dědictvím a tradicemi regionu. Jednotlivé akce projektu směřují ke zlepšení kvality života v naší MČ. Společně budeme mít příležitost sami definovat problémy, podílet se na hledání řešení problémů, sledovat postup řešení, získat informace o dění na radnici a jejích aktivitách a o problematice udržitelného rozvoje, zdravého životního stylu a ochraně životního prostředí.

Co členství v klubu nabízí?

Registrovaní v klubu budou mít možnost:

Zdarma se účastnit zájezdů, které pořádá naše MČ:

 • platí pro všechny členy

Účastnit se pravidelných setkání ve Špejcharu:

 • platí pro všechny členy

Být pravidelně informován o všech aktivitách Klubu

 • platí pro všechny členy

Získat finanční bonus 50 % z ceny odcvičených lekcí za zdravotní cvičení po ukončení kurzu v případě splnění podmínek:

 • Uhrazení kurzovného za minulé pololetí.
 • Absolvování 75 % docházky – hodnotí se vždy za jedno celé pololetí.
 • Podmínkou poskytnutí příspěvku je předložení písemného seznamu účastníků na každé lekci. Seznam musí být cvičitelem předložen nejpozději do 31. 1. (za 1. pololetí školního roku) a do 30. 6. (za 2. pololetí školního roku).
 • platí pro členy nad 65 let
 • pro členy ve věku 55–64 let pouze na základě lékařského doporučení ze zdravotních důvodů

Získat příspěvek na plavání ve Sportovním areálu, plaveckém bazénu a vodním světě Jedenáctka Chodov Praha 11 ve výši 50 % ceny vstupenky (na 80 min.), maximálně 1x týdně:

 • platí pro členy nad 65 let
 • pro členy ve věku 55–64 let pouze na základě lékařského doporučení ze zdravotních důvodů

Získat slevu ve výši 100,- Kč ze základní ceny vstupného na kulturní akce pořádáné městskou částí Praha - Šeberov:

 • platí pro členy nad 65 let

Všechny příspěvky se budou proplácet na úřadu MČ, a to pouze v následujících termínech:

 • od 1. 7. do 31. 8.        - za únor - červen                  
 • od 1. 2. do 28. 2.        - za září - leden

Jak se registrovat?

 

1. osobně na úřadě naší městské části v úřední hodiny u paní Dvořákové

 • stačí napsat na papír jméno a příjmení, ročník narození, adresu trvalého bydliště a především kontakt (telefonní číslo a e-mail), jakým způsobem chcete být pravidelně informování (preferujeme e-mailový komunikaci)

nebo

2. e-mailem na info@seberov.cz nebo telefonem na tel.: 244 911 713

Nezapomeňte: vždy je třeba vyplnit jméno, příjmení, ročník narození a adresu trvalého pobytu a uvést, jakou formou chcete být informováni o všech aktivitách.

Očekáváme též vaše další návrhy, náměty či doporučení, buď e-mailem na zakova@seberov.cz nebo melzerova@seberov.cz, nebo písemně na úřad naší MČ.

nahoru

Projekty