Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Biopopelnice

Od 1. 4. 2023 byl zahájen sezónní svoz bioodpadu. Pokud již máte hnědou biopopelnici, můžete ji začít plnit a nechat vyvážet. Nezapomeňte, že svoz v pátek většinou probíhá v brzkých dopoledních hodinách, takže je lepší dát biopopelnici před dům již ve čtvrtek večer.

Svoz pro Hrnčíře

  • s četností 1x týdně zahájen v pátek 7. 4. 2023,
  • s četností 1x za 14 dní zahájen 14. 4. 2023.

Svoz pro Šeberov

  • s četností 1x týdně i s četností 1 za 14 dní zahájen v pátek 7. 4. 2023.

Během roku svoz 1 x za 14 dní pro Hrnčíře pátek lichý týden, pro Šeberov pátek sudý týden.

Sezónní svoz bioodpadu bude ukončen 24. 11. 2023.

Více o harmonogramu svozu bioodpadu na www.psas.cz.

Pokud ještě nemáte biopopelnici zajištěnou, lze ji zajistit. Od roku 2022 je služba svozu bioodpadu zajišťována bezplatně stávajícím vlastníkům nemovitosti i novým žadatelům, kteří jsou zároveň plátci poplatku za směsný komunální odpad. Podrobnější informace a odkaz na formulář s žádostí o nádobu na rostlinný bioodpad najdete na této stránce bioodpad.praha.eu.

Mezi bioodpad patří:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z kvìtináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Velkoobjemové biokontejnery

Na území MČ Praha Šeberov jsou přistavovány velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Aktuálního harmonogramu přistavování velkoobjemových biokontejnerů najdete v záložce Informace.

nahoru

Projekty