Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Zařadili jsme pro vás v "Informacích" novou záložku "Podnikatelé a firmy" s možností inzerce pro místní i externí inzerenty.

Czech Point

Kontaktní místo Czech Pointu v MČ Praha – Šeberov je ÚMČ Praha - Šeberov, K Hrnčířům 160, Praha 4.

Úřední hodiny: Po, St - 8.00-11.30 hod, 13.00-17.00 hod. V jinou dobu po telefonické dohodě.

PRACOVIŠTĚ CZECH POINT (ČESKÝ PODACÍ OVĚŘOVACÍ INFORMAČNÍ NÁRODNÍ TERMINÁL) JE PROJEKTEM, JEHOŽ CÍLEM JE ZREDUKOVAT PŘÍLIŠNOU BYROKRACII VE VZTAHU OBČAN - VEŘEJNÁ SPRÁVA. 

Systém poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě a prakticky na počkání, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. V současné době je možné v pobočkách s Czech Pointem získat ověřené výpisy ze čtyř centrálních registrů: z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, ze Živnostenského rejstříku a z Rejstříku trestů.

NEŽ PŮJDETE NA CZECH POINT… 

Než půjdete na pracoviště Czech POINT, je potřeba znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a žadatel nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů) za údaje takto získané.

CO VŠECHNO MŮŽETE NA CZECH POINTU ZÍSKAT ? 

1. VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

Co dostanete:

 • Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co potřebujete vědět:

 • Katastrální území a číslo Listu vlastnictví, nebo katastrální území a číslo parcely, nebo katastrální území, typ budovy a číslo popisné (evidenční)

Kolik to bude stát:

 • Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku.

Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

2. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete:

 • Výpis z rejstříku trestů 
 • Výpis z rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se výpis týká

Co potřebujete vědět:

 • Musíte předložit platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem

Kolik to bude stát:

 • Kč 100 za podání žádosti

3. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU 

Co dostanete:

 • Výpis z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět:

 • identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:

 • Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku.

4. VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU 

Co dostanete:

 • Výpis ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:

 • identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:

 • Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku

5. VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOB

Co dostanete:

 • výpis z bodového hodnocení osob

Co potřebujete vědět:

 • musíte mít s sebou platný OP, v případě že žádá zmocněnec - úředně ověřenou plnou moc + OP zmocněnce

Kolik to bude stát:

 • Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou další, i započatou stránku

6. VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Co dostanete:

 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Co potřebujete vědět:

 • IČ subjektu

Kolik to bude stát:

 • Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou další, i započatou stránku

7. REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MA ISOH

Co dostanete:

 • registrace a vydání přístupových údajů 
 • změny v přiřazení provozoven uživatelským účtům 
 • vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům

Co potřebujete vědět:

 • statutární zástupce potřebuje OP 
 • kontaktní osoba úředně ověřenou plnou moc + OP

Kolik to bude stát:

 • Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou další, i započatou stránku

8. VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:

 • výpis z insolvenčního rejstříku

Co potřebujete vědět:

 • IČ organizace 
 • Jméno, datum narození fyzické osoby

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za první stránku, Kč 50,- za každou další

9. DATOVÉ SCHRÁNKY

Od 1.července 2009 si mohou fyzické osoby a podnikající fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku na pracovištích Czech Point podat žádost o zřízení datové schránky. Žádost bude elektronicky předána na ministerstvo vnitra, které zašle žadatelům přístupové údaje do datové schránky poštou. První zřízení datové schránky je zdarma. Právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku a úřadům veřejné moci bude schránka zřízena automaticky ze zákona. 

10. KONVERZE DOKUMENTŮ 

Od 1. července pracoviště Czech Point provádí také konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak; správní poplatek 30,- Kč za každou započatou stránku.

Datum vložení: 25. 11. 2022 19:19
Datum poslední aktualizace: 3. 5. 2023 18:54

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
nahoru

Projekty