Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Připravili jsme anketu "Parkování v Praze - Šeberově a Hrnčířích, řešení dopravní situace ulice V Ladech". Proklik na anketu zde.

Dopravní hřiště v Šeberově

Provozní řád – Dětské dopravního hřiště

Dětské dopravní hřiště je majetkem MČ Praha Šeberov, svěřeno do správy Mateřské škole, Praha 4, Na Příčné mezi 186

Údaje o zařízení: Dětské dopravní hřiště - DDH

Název zařízení: Dětské dopravní hřiště - DDH

Adresa zařízení: Na Příčné mezi 186, Praha 4 – Šeberov

Vstup na DDH: z ulice Hrozného, Praha 4 – Šeberov

Možnost domluvy zapůjčení klíčů:

paní ředitelka MŠ Dagmar Řeháková, tel: 732 833 242

 

Využití DDH: 

 • dopoledne – Výuka dopravní výchovy pro ZŠ, Výuka dopravní výchovy pro MŠ
 • odpoledne – MŠ, školní družina, občanská sdružení aj.

Forma aktivit: výuka dopravní výchovy, dopravní soutěže, zájmová činnost, akce pro veřejnost, volné využití veřejnosti s dodržováním návštěvního řádu

Jedná se o ohraničený pozemek dopravního hřiště a multifunkční hřiště.

Provoz DDH                                    
Pro MŠ denně od 8 – 17 hodin

Pro ZŠ a ŠD dle potřeby a domluvy s MŠ.

 

Pro veřejnost jsou určeny tyto dny:
úterý 16 – 18 hodin
sobota 14 – 16 hodin

v době od 1. dubna do 31. října.

 

Mimo tuto provozní dobu je vstup do areálu DDH zakázán.

Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů či jiné dospělé osoby

Vstup na dopravní hřiště pro veřejnost je možný pouze brankou z ulice Hrozného.

Přelézání plotů je zakázáno.

 

Povinnosti návštěvníků:

 • respektovat provozní řád a pokyny správce DDH a dopravní označení
 • cyklista je povinen používat cyklistickou přilbu
 • chovat se ukázněně, dbát vlastní bezpečnosti a svým chováním neohrožovat sebe ani ostatní návštěvníky
 • dodržovat pořádek a čistotu
 • je-li na DDH zjištěna závada, jsou návštěvníci povinni nahlásit ji v MŠ
 • vstup a využívání hřiště je na vlastní nebezpečí, návštěvníci dopravního hřiště se chovají vzájemně ohleduplně. MŠ nenese odpovědnost za odložené věci

 

Na DDH je zakázáno:

 • používat motorová vozítka, kolečkové brusle a skateboard
 • poškozovat a znečisťovat prostor zařízení a vybavení hřiště a zeleň
 • vstupovat se zvířaty, či je nechat v prostoru hřiště volně pobíhat
 • kouřit, konzumovat alkohol a jiné omamné látky
 • přinášet na hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat.
 • jezdit na kole, koloběžce či trojkolce mimo vyznačené cesty
 • nocovat, stanovat, popř. rozdělávat a udržovat otevřený oheň
 • využívat prostory hřiště k nepovoleným propagačním, reklamním a jiným účelům
 • používat hřiště pokud je snížená viditelnost, pokud je herní zařízení kluzké nebo je povrch namrzlý, zasněžený nebo na něm zjistíme závadu, nebo pokud se na hřišti nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví
 • provozovatel má právo hřiště uzavřít nebo je neotevřít
 • každý návštěvník je povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření, udržovat čistotu a pořádek, neodhazovat odpadky, neničit zařízení.
 • též je zakázáno lézt přes ploty.
 • při sportování neničit zařízení DDH a dbát na čistotu a pořádek hřiště, používat vhodnou obuv pro sportování. Není dovoleno odhazování žvýkaček, zbytků jídel a odpadků po areálu. Na hřišti jsou umístěny odpadkové koše.
 • při nedodržení provozního řádu má správce právo volat městskou policii nebo vlastníka zařízení.

 

 • Hasiči: 150
 • Záchranná služba: 155
 • Policie: 158
 • Městská policie: 156
 • Integrovaný záchranný systém: 112

Městská policie Praha 11: 222 025 674

Městská Policie Praha – Šeberov:

 • strážník Jiří Mazur: 722 249 951
 • strážník Zdeněk Majer: 606 593 382                                        

Městská část Praha - Šeberov: 244 911 713

Provozní řád je vyvěšen v prostoru hřiště, k dispozici na Úřadě MČ a v Elektronické vývěsce mateřské školy.

 

Dagmar Řeháková

     ředitelka MŠ

V Praze - Šeberově 12. 5. 2017

nahoru

Facebook

Facebook

Instagram

Instagram

Infokanál

Infokanál

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1
1
2 3 4

Projekty