Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Zařadili jsme pro vás v "Informacích" novou záložku "Podnikatelé a firmy" s možností inzerce pro místní i externí inzerenty.

Výměna řidičáku elektronicky

Požádat o výměnu končícího řidičáku lze elektronicky, informace o možnosti jeho vyzvednutí přijde SMS

Portál občana má novou funkci, kterou mohou ročně využít stovky tisíc řidiček a řidičů při výměně průkazu s končící platností. Místo návštěvy úřadu lze od června nově využít ePodání a poslat žádost elektronicky přes Portál občana s využitím datové schránky. Běžná výměna je zdarma, nový řidičský průkaz lze vyzvednout na kterémkoliv z 206 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Požádat o nový průkaz lze nejdříve 90 dnů před koncem platnosti. 

Nová funkce ePodání je dostupná na Portálu občana - https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni, přihlásit se lze například prostřednictvím eObčanky, mobilního klíče eGovernmentu, datové schránky nebo skrze bankovní identitu. Portál zobrazí formulář, který je předvyplněný údaji z centrálního registru řidičů. Podmínkou pro odeslání žádosti je mít připojenou datovou schránku fyzické osoby. Její využití při ePodání zajistí jasné ztotožnění osoby, která žádost podává.

Datovou schránku lze zřídit online - https://portal.gov.cz/rozcestniky/portal-obcana-RZC-108  přímo v Portálu občana.

Následně si řidič či řidička může vybrat jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností - https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Registrace-vozidel/Obecni-urady-s-rozsirenou-pusobnosti, na kterém si chce vyrobený řidičský průkaz vyzvednout. Součástí předvyplněných údajů bude i nejaktuálnější fotografie z vybraných registrů státu a digitalizovaný obraz podpisu z posledního řidičského průkazu.

 

Na nový řidičák upozorní SMS nebo e-mail

Před závazným podáním žádosti stačí potvrdit správnost předvyplněných údajů a to, že aktuální podoba žadatele odpovídá zobrazené fotografii. Pokud neodpovídá, bude nutné jako doposud osobně navštívit příslušný úřad, kde bude v rámci osobního podání žádosti pořízena fotografie nová.

Po potvrzení správnosti údajů bude žádost odeslána prostřednictvím datové schránky fyzické osoby na podatelnu zvoleného úřadu. Je možné si nastavit komunikační kanál, tedy SMS nebo e-mail, přes který žadatel dostane informaci o schválení či zamítnutí žádosti. Do 20 dnů přijde upozornění, že byl doklad vyroben a je připraven k vyzvednutí. Nový řidičský průkaz bude možné vyzvednout také na základě ověřené plné moci.

Na Portálu občana lze už nyní zjistit aktuální stav bodového konta řidiče či informace o platnosti řidičského průkazu, majitelům vozidel zároveň chodí upozornění do datové schránky o konci platnosti technické kontroly. Již v září zde také přibydou informace o provozovateli a vlastníkovi vozidla z registru silničních vozidel.

Datum vložení: 1. 7. 2021 15:19
nahoru

Projekty