Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Zařadili jsme pro vás v "Informacích" novou záložku "Podnikatelé a firmy" s možností inzerce pro místní i externí inzerenty.

Balíček okamžité pomoci pro Pražany

Balíček okamžité pomoci pro Pražany

Vážení rodiče.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém posledním zářijovém zasedání v tomto volebním období jednomyslně schválilo vyčlenění 308 000 000 korun na pomoc pražským domácnostem ohrožených inflací v podobě „Balíčku okamžité pomoci pro Pražany".

Do tohoto projektu jsme zapojili Mateřskou školu a Základní školu Šeberov. Finanční pomoc je určena všem dětem a žákům škol zřízených hl. m. Prahou a pražskými městskými částmi, jejichž rodiny jsou ohroženy vysokou inflací a energetickou krizí.

Vzhledem k tomu, že sociální pomoc nelze vyplácet zpětně, doporučuji Vám seznámit se s podmínkami dotace co nejrychleji a to na webu hl. m. Prahy na adrese: https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Opatření spočívá v prominutí úplat za stravné, poplatek za ŠD, školné v mateřských školách a ZUŠ a mimoškolní aktivity sloužící rozvoji žáků. Podpora může být přiznána žadateli, který má trvalý pobyt v hl. městě Praze a splní alespoň jednu z následujících podmínek, či pobírá některou z následujících dávek:

- příspěvek či doplatek na bydlení;

- okamžitou dávku v hmotné nouzi;

- přídavek na dítě;

- dávky pěstounské péče;

- čelí exekuci/insolvenci;

- po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbude méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) - do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či        družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři zde do kanceláře základní školy nebo mateřské školy v těchto termínech:

do 31. 10. 2022 (pro prominutí poplatků od 1. 11. 2022)

Pokud splňujete některou z podmínek, stačí tyto skutečnosti zaškrtnout ve formuláři a podpisem prohlásit, že veškeré údaje jsou pravdivé.Nemusíte žádat jiné úřady o potvrzení podmínek pro prominutí úplat!

Pokud jste ohroženi vysokou inflací a energetickou krizí, využijte pomoc, kterou vám hl. město Praha nabízí.

Organizační info pro ZŠ i MŠ dále naleznete na:

https://zsseberov.cz/balicek-okamzite-pomoci-prazanum/

http://www.msnapricnemezi.cz/.../A4_KV_All_bez_orezu_04.pdf

Datum vložení: 25. 10. 2022 15:01
nahoru

Projekty