Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Jádrem programu Nová zelená úsporám je snižování energetické náročnosti obytných domů, tedy renovace a výstavba nízkoenergetických rodinných a bytových domů.

Stále vyšší důraz je ale kladen na využití obnovitelných zdrojů energie. Základní portfolio podpory doplňují opatření, jejichž cílem je připravit objekty na probíhající změnu klimatu a motivovat veřejnost k realizaci energeticky úsporných opatření. Mezi nově podporovaná opatření patří zejména hospodaření s dešťovou vodou u obytných budov, výměna neekologických zdrojů energie pro vytápění, výstavba infrastruktury pro elektromobilitu a energetické úspory při rekonstrukci a výstavbě bytových domů po celé České republice.

Předpokládaná alokace programu je minimálně 39 mld. Kč, konečná výše bude záviset na řadě faktorů, jako je například cena emisních povolenek.

Nová zelená úsporám je financována z:

 • nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF - Recovery and Resilience Facility), uvedeného v Národním plánu obnovy, a to zejména v prvních letech (19 mld. Kč);
 • podílu na výnosu aukcí emisních povolenek EUA aEUAA vrámci EU ETS (cca 4 mld. Kč/ročně od r. 2026).

V rámci jedné žádosti může žadatel zkombinovat různá opatření, od zateplení přes výměnu kotle, instalaci fotovoltaiky až po pořízení nádrže na dešťovou vodu. Program se rozrostl i o dotace na pořízení nabíjecích stanic pro automobily, ohřev vody pomocí tepelného čerpadla nebo na výsadbu stromů na pozemcích bytových domů. Dotace se nově vztahují také na trvale obývané rekreační objekty. Větší výběr mají žadatelé i v případě výměny starých neekologických kotlů, kde se program doplňuje s kotlíkovými dotacemi a nabízí dotaci 50 procent bez ohledu na výši příjmů. Některé dotace byly proti minulosti navýšeny: podpora na zateplení stávajících domů o zhruba 20 procent na 30 až 650 tisíc Kč, podpora na výstavbu rodinného domu o 50 tisíc korun na 200 až 500 tisíc Kč. Domácnosti si finančně polepší i při výměně zdroje tepla. Výhodnější podmínky čekají také na zájemce o solární systémy, které jsou stále víc populární. Byla totiž zrušena podmínka, že 70 % vyrobené energie se musí využít pro vlastní spotřebu v daném místě. O podporu nepřijdou ani systémy kombinující fotovoltaiku s tepelnými čerpadly a nově je podpořena i elektromobilita pro domácnosti ve formě příspěvku 30 tisíc Kč na pořízení nabíječky elektromobilů. Realizací více úsporných opatření domácnosti uspoří hned dvakrát. Za každou kombinaci získají bonus 10 tisíc korun, u bytových domů je to až 20 tisíc. Čím více opatření majitelé domů zrealizují, tím více peněz ke standardní dotaci získají navíc. Majitelé rodinných domů si tak mohou přilepšit až o 90 tisíc korun, vlastníci bytových domů až o 200 tisíc. Dalších až 75 tisíc korun navíc dostanou žadatelé, kteří zkombinují dotace na zateplení s kotlíkovými dotacemi.

Na co lze tedy podporu čerpat

 • renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna okena dveří)
 • stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
 • nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
 • solární termické a fotovoltaické systémy
 • zelené střechy a venkovní stínicí technika
 • podzemní akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody
 • využití tepla z odpadní vody
 • rekuperace - systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)
 • výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle činapojení na centrální zásobování teplem.
 • pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových i rodinných domů
 • výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích u bytových domů
 • ohřev vody

Kdo může o prostředky požádat

 • majitelé a stavebníci rodinných domů
 • majitelé a stavebníci bytových domů
 • společenství vlastníků bytových jednotek
 • bytová družstva
 • obce a města, vlastnící rodinný nebo bytový dům
 • pověření vlastníci bytových jednotek
 • nabyvatelé bytových jednotky nebo rodinných domů
 • developeři - podnikatelské subjekty
 • osoby, kterým svědčí právo stavby

Správcem programu je Ministerstvo životního prostředí. Administrací, tedy příjmem a vyhodnocováním žádostí, je pověřen Státní fond životního prostředí ČR, který zároveň vykonává funkci platební jednotky. Podání žádosti i všech potřebných dokumentů probíhá online přes webové stránky www.novazelenausporam.cz. Elektronicky poběží i následná komunikace se Státním fondem životního prostředí.

Datum vložení: 14. 2. 2022 15:15
nahoru

Projekty