Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Balíček okamžité pomoci pro Pražany lze stále čerpat

Balíček okamžité pomoci pro Pražany lze stále čerpat 1

Stále lze žádat pomoc pražským domácnostem ohrožených inflací v podobě „Balíčku okamžité pomoci pro Pražany".

Do tohoto projektu jsme zapojili Mateřskou školu a Základní školu Šeberov. Finanční pomoc je určena všem dětem a žákům škol zřízených hl. m. Prahou a pražskými městskými částmi, jejichž rodiny jsou ohroženy vysokou inflací a energetickou krizí.

Vzhledem k tomu, že sociální pomoc nelze vyplácet zpětně, doporučuji Vám seznámit se s podmínkami dotace co nejrychleji a to na webu hl. m. Prahy na adrese: https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Opatření spočívá v prominutí úplat za stravné, poplatek za ŠD, školné v mateřských školách a ZUŠ a mimoškolní aktivity sloužící rozvoji žáků. Podpora může být přiznána žadateli, který má trvalý pobyt v hl. městě Praze a splní alespoň jednu z následujících podmínek, či pobírá některou z následujících dávek:

- příspěvek či doplatek na bydlení;

- okamžitou dávku v hmotné nouzi;

- přídavek na dítě;

- dávky pěstounské péče;

- čelí exekuci/insolvenci;

- po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbude méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) - do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či        družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři zde do kanceláře základní školy nebo mateřské školy.

Pokud splňujete některou z podmínek, stačí tyto skutečnosti zaškrtnout ve formuláři a podpisem prohlásit, že veškeré údaje jsou pravdivé.Nemusíte žádat jiné úřady o potvrzení podmínek pro prominutí úplat!

Pokud jste ohroženi vysokou inflací a energetickou krizí, využijte pomoc, kterou vám hl. město Praha nabízí.

Datum vložení: 7. 9. 2023 11:05
nahoru

Projekty