Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Nebezpečný odpad

Seznam sběrných míst nebezpečných odpadů zde - https://portalzp.praha.eu

 

Mobilní sběr nebezpečných odpadů

Ve čtvrtek 23. února 2023 proběhne mobilní sběr nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad můžete odevzdat na parkovišti u Baráčnické rychty od 18:00 do 18:20, v ulici K Šeberovu před hřbitovem od 18:30 do 18:50 a v ulici K Hrnčířům u budovy ÚMČ od 19:00 do 19:20.

Ve čtvrtek 18. května 2023 proběhne mobilní sběr nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad můžete odevzdat na parkovišti u Baráčnické rychty od 18:00 do 18:20, v ulici K Šeberovu před hřbitovem od 18:30 do 18:50 a v ulici K Hrnčířům u budovy ÚMČ od 19:00 do 19:20.

V sobotu 12. srpna 2023 proběhne mobilní sběr nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad můžete odevzdat na parkovišti u Baráčnické rychty od 11:00 do 11:20, v ulici K Šeberovu před hřbitovem od 11:30 do 11:50 a v ulici K Hrnčířům u budovy ÚMČ od 12:00 do 12:20.

Ve čtvrtek 12. října 2023 proběhne mobilní sběr nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad můžete odevzdat na parkovišti u Baráčnické rychty od 18:00 do 18:20, v ulici K Šeberovu před hřbitovem od 18:30 do 18:50 a v ulici K Hrnčířům u budovy ÚMČ od 19:00 do 19:20.

Letáček s termíny a místy svozu zde.

Co patří do nebezpečného odpadu:
   * zbytky barev a rozpouštědel
   * kyseliny a jiné chemické roztoky
   * obaly od nebezpečných látek, obaly znečištěné chemickou látkou
   * odpady obsahující rtuť
   * motorové oleje, filtry, tuky a lepidla
   * baterie a akumulátory, včetně autobaterií
   * prošlé a nepotřebné léky, použité injekční stříkačky
   * zbytky chemických prostředků na ochranu rostlin a proti škůdcům
   * rozbité zářivky a výbojky
Co nepatří do nebezpečného odpadu:
   * žárovky
   * stavební odpad obsahující dehet a azbest
   * železniční pražce
   * pokrmový tuk
   * pneumatiky

Stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod. NENÍ možné v rámci svozu odevzdat !

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy.

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, vojelte na číslo 284 098 887, 284 098 888.

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Kam s použitými pneumatikami?

Pneumatiky lze ekologicky zlikvidovat či recyklovat pro další využití.

Z recyklovaných pneumatik lze vyrobit dětská hřiště, sportoviště a další užitečné výrobky.

Zakoupením pneumatiky automaticky zaplatíte za její recyklaci.

Sběrný dvůr či dokonce černá skládka nejsou ta pravá místa pro odevzdání použitých pneumatik.

Pneumatiky můžete odevzdat na místa zpětného odběru. Zpětný odběr se provádí bez vazby na nákup zboží či služeb, bez ohledu na značku pneumatik, bezplatně.

Svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma a dle podmínek zpětného odběru zajišťuje společnost Eltma. Odevzdáním v jejich síti se vaše pneumatika dostane do správných rukou a je garantována její 100% likvidace.

Podrobnosti najdete na www.eltma.cz

 

Teploměry a injekční stříkačky

Tyto odpady nemohou být odevzdávány v lékárnách. Teploměry je možné odevzdat při mobilním sběru nebezpečných odpadù, na sběrných dvorech mìsta a shromažďovacích místech nebezpečných odpadů. Injekční stříkačky není možné odevzdat v rámci systému města, dle stanoviska Státního zdravotního ústavu mohou občané odevzdat injekční stříkačky pouze ošetřujícímu lékaři.

Lékárny nejsou k převzetí injekčních stříkaček a teploměrů oprávněny.

Informace ke sběru nebezpečných a dalších odpadů jsou uvedeny zde - https://portalzp.praha.eu

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

nahoru

Projekty