Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Zařadili jsme pro vás v "Informacích" novou záložku "Podnikatelé a firmy" s možností inzerce pro místní i externí inzerenty.

Omezení dopravy v Hrnčířích

Omezení dopravy v Hrnčířích

Výstavba evakuační stanice a nového gravitačního řadu splaškové kanalizace v Hrnčířích

V Hrnčířích je od r. 2001 splašková kanalizace řešena systémem podtlaku. Systém je dlouhodobě přetížen. Z tohoto důvodu již několik let nejsou připojovány ke splaškové kanalizaci nové objekty a výstavba v Hrnčířích je možná pouze se stavbou jímky nebo čističky odpadních vod.

První část řešení problému byla realizována v roce 2017, a to posílení podtlakové čerpací stanice u Hrnčířského hřbitova a vybudování nového gravitačního řadu hlavní ulicí K Šeberovu od kostela sv. Prokopa k čerpací stanici u Hrnčířského hřbitova.

Další navrženou částí řešení problému s kapacitou podtlakové splaškové kanalizace v Hrnčířích je výstavba nové evakuační stanice v ulici K Safině (u hřiště) a dokončení gravitačního řadu od kostela sv. Prokopa až na úroveň ulice Osvětová.

Celou stavbu gravitačního řadu splaškové kanalizace a evakuační stanice v Hrnčířích zajišťuje a financuje Pražská vodohospodářská správa (PVS). Zhotovitelem je stavební firma KSF spol. s r. o.

Po vyřešení situace s majiteli pozemku pro evakuační stanici může stavba začít. Výstavbu právě v tomto období naše městská část vítá. Jednak konečně dojde k vyřešení přetížení splaškové kanalizace v Hrnčířích, výhodný je ale i souběh dopravních omezení společně s uzavírkou ulice K Hrnčířům mezi Šeberovem a Hrnčíři. Částečným omezením provozu na hlavní ulici K Šeberovu v Hrnčířích se snad odradí od průjezdu další Středočeši, kteří dnes projíždějí přes Hrnčíře a přetěžují již tak ucpanou křižovatku ulice K Labeškám s Kunratickou spojkou, zejména ve špičce v ranních hodinách.

Stavba evakuační stanice začne 4. 4. 2022 zatím bez dopravních omezení. Stavba nového kanalizačního řadu si však dopravní omezení vyžádá. Nyní je schváleno dopravně inženýrské rozhodnutí pro 1. etapu. V návrhu jsou i dopravně inženýrská opatření pro etapy další.

V 1. etapě, která by měla probíhat od 18. 4. do 16. 5. 2022, bude dopravní omezení - zákaz vjezdu - pouze v ulici K Safině (viz obrázek). Současně s touto etapou by měly být prováděny sondy ve vozovce ulice K Hrnčířům mezi ulicemi U Rozkoše a Za Jednotou, tedy kolem bývalé hospody, spojené s drobnými dopravními omezeními na hlavní.

Ve 2. etapě by mělo dojít k rozšíření dopravního omezení i na malý úsek přiléhajícího pruhu komunikace K Šeberovu. Vozovka bude v tomto místě zúžená, ale průjezd oběma směry bude zachován. Tato 2. etapa je plánována předběžně do 20. 5. 2022.

Ve 3. etapě bude budován nový kanalizační řad ulicí K Šeberovu od ulice K Safině po ulici Lipenskou. Tato etapa by měla být spojena s dopravním omezením na hlavní ulici K Šeberovu. Bude uzavřen jízdní pruh přiléhající k ulici K Safině a provoz bude střídavě řízen semafory (viz obrázek). Etapa 3 je plánována předběžně do 18. 6. 2022. 

V letošním roce jsou plánovány ještě 2 etapy:

4. etapa - vybudování nového kanalizačního řadu ul. K Šeberovu v úseku Lipenská - Osvětová - předběžně 18. 6.-8. 7. 2022

5. etapa - vybudování nového kanalizačního řadu ul. K Šeberovu v ústí ulice Osvětová - předběžně 8. 7. -15. 7. 2022

Dopravní omezení i v těchto etapách by mělo být pouze v jednom pruhu ulice K Šeberovu a provoz by měl být řízen semafory. O podrobnostech vás budeme informovat. 

Datum vložení: 8. 4. 2022 9:23
nahoru

Projekty