Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Připravili jsme anketu "Parkování v Praze - Šeberově a Hrnčířích, řešení dopravní situace ulice V Ladech". Proklik na anketu zde.

„Kotlíkové dotace V“ na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva

„Kotlíkové dotace V“ na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva 1

Dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 jsou určeny na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinném domě, trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci, bytovém domě nebo bytové jednotce v bytovém domě za moderní nízko-emisní tepelné zdroje.

Dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 jsou určeny na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinném domě, trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci (zde podmínkou doložení trvalého pobytu 24 měsíců nebo více), bytovém domě nebo bytové jednotce v bytovém domě (dále jen „Podporovaná nemovitost“) za moderní nízko-emisní tepelné zdroje.

Dotace byla vyhlášena zvláště proto, že zákaz používání kotlů nesplňující minimální emisní třídu 3 vstupuje v platnost už příští rok 1. září 2024.

Bližší info na www.portalzp.praha.eu.

Dotace je určena pro nízkopříjmové domácnosti, kterou tvoří Žadatel (vlastník nebo většinový spoluvlastník, který má v Podporované nemovitosti trvalý pobyt) a dále osoby, které se Žadatelem trvale bydlí a splňují následující kritéria:

  • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání Žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně

nebo

  • žadatel nebo některý z členů jeho domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání Žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral celou dobu).

Výměnu starého kotle není nutné financovat z vlastních prostředků, stačí podat žádost a lze získat zálohu 60% z dotované částky.

Dotace bude poskytována ve výši 95 % ze způsobilých výdajů Projektu s následujícími limity:

Podporovaný typ zdroje

Maximální výše dotace v Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

130 000 Kč

Tepelné čerpadlo

180 000 Kč

 

Výčet podporovaných zařízení je uveden v seznamu výrobků a technologií (SVT), který je k tomuto účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR, a který je k dispozici na adrese: https://svt.sfzp.cz/.

Plynové kondenzační kotle a kotle s ruční dodávkou paliva nebudou podporovány.

Zahájení příjmu žádostí v elektronické podobě: 7. 8. 2023 v 8:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí v elektronické podobě: 31. 8. 2024 v 23:59 hod. včetně.

Žádost musí být podána ve dvou krocích:

  1. podání Žádosti v elektronické podobě v Informačním systému finančních podpor HMP (https://granty.praha.eu) bez příloh (návod).

Datum a čas elektronického podání je rozhodující pro stanovení pořadí Žadatelů. Žádost v elektronické podobě odeslaná před termínem zahájení příjmu nebo po termínu ukončení příjmu Žádostí nebude z důvodu nedodržení podmínek Programu administrována!

  1. podání Žádosti včetně požadovaných příloh jedním z následujících způsobů:
  • v tištěné podobě včetně podpisu Žadatele prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo jiné zásilkové služby na adresu: Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.
  • v tištěné podobě včetně podpisu Žadatele přímým podáním na podatelně Magistrátu hl. m. Prahy
  • prostřednictvím služby datové schránky Žadatele (ID datové schránky: 48ia97h, datová zpráva musí být nazvána jako „Žádost o dotaci – Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech V“).

Lhůta pro toto podání je 10 pracovních dnů od elektronického podání, při nedodržení této lhůty bude Žádost bez výzvy k doplnění navržena k neposkytnutí Dotace z důvodu nedodržení podmínek Programu (rozhodné je datum odeslání). Stejně bude postupováno i v případě, že Žádost bude podaná pouze v listinné podobě (tj. bez předchozího elektronického podání).

Žádost podaná v listinné podobě musí být podepsána výhradně Žadatelem (Žadatelem musí být fyzická osoba = vlastník nebo většinový spoluvlastník, trvale bydlící v některé výše uvedené Podporované nemovitosti, ve které je prováděna obměna starého kotle), tzn., kde se Žadatel, jako fyzická osoba, trvale zdržuje, kde skutečně bydlí.

 

Datum vložení: 17. 7. 2023 17:02
nahoru

Facebook

Facebook

Instagram

Instagram

Infokanál

Infokanál

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1
1
2 3 4

Projekty