Úřední deska

Datum vyvěšeníDatum sejmutí Název / stažení Přílohy Typ
22.01.2020 09.03.2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednánín a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z2440/00 ÚPSÚ hl.m.Prahy informace
21.01.2020 21.02.2020 Výroční zpráva za rok 2019 MČ Praha - Šeberov Informace
21.01.2020 12.02.2020 Návrh rozpočtu na rok 2020 - VHČ informace
21.01.2020 12.02.2020 Návrh rozpočtu na rok 2020 - ZŠ informace
21.01.2020 12.02.2020 Návrh rozpočtu na rok 2020 - MŠ informace
20.01.2020 29.01.2020 Pozvánka na 4. zasedání kontrolního výboru Informace
20.01.2020 05.02.2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozem.komunikacích ul. V Úhoru situace
informace
20.01.2020 12.02.2020 Návrh rozpočtu MČ na rok 2020 - HČ informace
15.01.2020 31.01.2020 Rozhodnutí "Senior rezidence Šeberov" informace
14.01.2020 07.02.2020 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení funkčního místa asistentka starostky - MČ Praha - Dolní Chabry Informace
14.01.2020 03.02.2020 VŘ na obsazení pracovního místa Sociální pracovník v rámci projektu "Sociální pracovník na MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha - Dolní Chabry Informace
13.01.2020 19.02.2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z3364/00 ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy informace
18.12.2019 04.03.2020 Zveřejnění rozpočtového provizoria Městské části Praha - Šeberov pro rok 2020 Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2020
informace
11.11.2019 30.10.2020 Kotlíkové dotace Informace
22.05.2018 14.02.2021 Zveřejnění rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření daného roku a zveřejnění závěrečného účtu roku minulého MČ Praha - Šeberov informace