Úřední deska

Datum vyvěšeníDatum sejmutí Název / stažení Přílohy Typ
20.09.2018 07.10.2018 Oznámení o době a místě konánín voleb do zastupitelstev obcí informace
20.09.2018 14.10.2018 Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky informace
14.09.2018 25.09.2018 Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Šeberov, konaného dne 24.9.2018 od 18 hodin ve Špejcharu informace
10.09.2018 25.10.2018 Usnesení - Dražební vyhláška o elektronické dražbě podíl č.2 pozemků parc.č. 1438/7 a 1438/14 k.ú. Šeberov informace
10.09.2018 25.10.2018 Usnesení - Dražební vyhláška o elektronické dražbě pozemků podíl č. 3 parc.č. 1438/7 a 1438/14 informace
07.09.2018 24.09.2018 Usnesení přerušení řízení o odstranění stavby "cyklostezky Vestec - Kunratice" informace
23.08.2018 28.09.2018 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa Technickohospodářský pracovník Odboru vnitřní správy MČ Praha - Ďáblice Informace
21.08.2018 07.10.2018 Informace o počtu a sídle VO pro volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu ČR Informace
01.08.2018 30.09.2018 Nabídka pozemků k pronájmu nebo pachtu informace
27.06.2018 07.10.2018 Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva MČ Praha - Šeberov pro volební období 2018 - 2022 informace
22.05.2018 14.02.2021 Zveřejnění rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření daného roku a zveřejnění závěrečného účtu roku minulého MČ Praha - Šeberov informace