Úřední deska

Datum vyvěšeníDatum sejmutí Název / stažení Přílohy Typ
08.12.2021 19.12.2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu ul. K Hrnčířům Odsouhlasená situace dopravního značení
Veřejná vyhláška
30.11.2021 21.12.2021 Návrh rozpočtu MČ, ZŠ, MŠ na rok 2022 Informace
23.11.2021 12.01.2022 Oznámení termínu druhého veřejného projednání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Veřejná vyhláška
19.11.2021 07.01.2022 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3253/15 ÚP SÚ HMP Veřejná vyhláška
19.11.2021 07.01.2022 Oznámení o společném jednání o návrzích změn Z 2845/00, Z 2848/00, Z 2859/00, Z 2896/00, Z 2898/00, Z 2925/00, Z2947/00 a Z2951/00 vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Veřejná vyhláška
05.11.2021 15.12.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14 ÚP SÚ HMP Veřejná vyhláška
05.11.2021 15.12.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 15 ÚP SÚ HMP Veřejná vyhláška
05.11.2021 15.12.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání samostatně pořizované změny Z 3543/00 ÚP SÚ HMP Veřejná vyhláška
05.11.2021 15.12.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 25 ÚP SÚ HMP Veřejná vyhláška
05.11.2021 15.12.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3094/10 ÚP SÚ HMP Veřejná vyhláška
05.11.2021 15.12.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Veřejná vyhláška
05.11.2021 05.01.2022 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí HMP pro rok 2022 Informace
27.01.2021 27.01.2022 Rozpočet MČ na rok 2021 informace