Úřední deska

Datum vyvěšeníDatum sejmutí Název / stažení Přílohy Typ
14.11.2018 01.12.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení tajemník/tajemnice ÚMČ Praha - Šeberov informace
09.11.2018 26.11.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. U Školky situace
informace
07.11.2018 23.11.2018 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, cyklostezka Vestec - Kunratice situace
situace 1
informace
07.11.2018 23.11.2018 Záměr pronájmu plochy pro umístění reklamního transparentu - Sportovní areál informace
05.11.2018 22.12.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2812/00 informace
05.11.2018 22.11.2018 Výzva vyjádření k podanému odvolání - Evakuační stanice Hrnčíře informace
31.10.2018 07.01.2019 Vyhlášení Grantů hl.m.Prahy - Program na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP hl.m.Prahy pro rok 2019 informace
29.10.2018 19.12.2018 Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby dne 19.12.2018 informace
24.10.2018 24.11.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změny/úpravy U 1345/00 ÚPSÚ HMP Informace
22.10.2018 28.11.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2776/00 a Z 2794/00 informace
03.10.2018 01.02.2019 Nabídka pozemků k pronájmu informace
22.05.2018 14.02.2021 Zveřejnění rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření daného roku a zveřejnění závěrečného účtu roku minulého MČ Praha - Šeberov informace