Úřední deska

Datum vyvěšeníDatum sejmutí Název / stažení Přílohy Typ
27.05.2020 18.06.2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 17.6.2020 - Pod Vsí, K Újezdu oznámení
27.05.2020 19.06.2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 18.6.2020 - K Újezdu, Za Kovářským rybníkem oznámení
25.05.2020 02.07.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny celoměstsky významných změn III Z 2748/00 ÚPSÚ HMP Informace
25.05.2020 03.06.2020 Pozvánka na 5. zasedání kontrolního výboru Informace
20.05.2020 23.06.2020 Závěrečný účet MČ za rok 2019 Inventarizační zpráva
Účetní závěrka MČ
Účetní závěrka MŠ
Účetní závěrka ZŠ
Záznam z finančního vypořádání
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Informace
20.05.2020 28.05.2020 Pozvánka na jednání finančního výboru ZMČ Informace
13.05.2020 29.05.2020 Oznámení o zahájení řízení Vrtaná studna - na pozemku parc. č. 688 v k. ú. Šeberov Informace
13.05.2020 11.08.2020 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události Informace
04.05.2020 12.06.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 17 Z 3112/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17 ÚPSÚ HMP Informace
04.05.2020 12.06.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 ÚPSÚ HMP Informace
27.04.2020 04.06.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání změny vlny 12 Z 3164/12 ÚPSÚ HMP Informace
27.04.2020 04.06.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání změny vlny 05 úpravy U 1353/05 ÚPSÚ HMP Informace
27.04.2020 04.06.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 12 Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 ÚPSÚ HMP Informace
27.04.2020 28.05.2020 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro hlavní město Prahu Informace
22.04.2020 31.12.2020 Prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události Informace
22.04.2020 31.12.2020 Oznámení s nařízením č. 8/2020 Sb., hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů Informace
30.03.2020 30.09.2020 Usnesení o ustanovení opatrovníka Informace
30.03.2020 30.09.2020 Usnesení o ustanovení opatrovníka Informace
18.03.2020 16.06.2020 Nařízení primátora hl. m. Prahy ze dne 16. 3. 2020 Informace
18.03.2020 16.06.2020 Nařízení primátora hl. m. Prahy ze dne 17. 3. 2020 Seznam škol pro děti IZS
Informace
18.03.2020 16.06.2020 Rozhodnutí primátora HMP ze dne 17. 3. 2020 Informace
12.02.2020 11.02.2021 Schválený rozpočet MČ Praha - Šeberov na rok 2020 informace
11.11.2019 30.10.2020 Kotlíkové dotace Informace
22.05.2018 14.02.2021 Zveřejnění rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření daného roku a zveřejnění závěrečného účtu roku minulého MČ Praha - Šeberov informace