Úřední deska

Datum vyvěšeníDatum sejmutí Název / stažení Přílohy Typ
15.04.2021 01.05.2021 Záměr pronájmu plochy pro umístění reklamního transparentu
09.04.2021 20.04.2021 Pozvánka na 13. zasedání ZMČ Praha - Šeberov Informace
07.04.2021 18.04.2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - území MČ Praha - Šeberov Situace dopravního značení
Veřejná vyhláška
07.04.2021 16.04.2021 Pozvánka na 8. zasedání kontrolního výboru Informace
06.04.2021 14.05.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2958/00 a Z 2960/00 vlny celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP Veřejná vyhláška
06.04.2021 14.05.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 20 Veřejná vyhláška
01.04.2021 01.06.2021 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání VP 1.4. - 31.5.2021 z důvodu mimořádné události - COVID-19 Informace
01.04.2021 17.04.2021 Záměr postoupení nájemní smlouvy Informace
30.03.2021 20.04.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Informace
29.03.2021 15.05.2021 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2837/00 ÚPSÚ HMP Veřejná vyhláška
15.03.2021 21.04.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 04 úprav U 1113/04 ÚPSÚ HMP Veřejná vyhláška
15.03.2021 21.04.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z3830/00 ÚPSÚ HMP Veřejná vyhláška
17.02.2021 13.05.2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů, bytů v roce 2021 v Čerské republice
informace
27.01.2021 27.01.2022 Rozpočet MČ na rok 2021 informace