Úřední deska

Datum vyvěšeníDatum sejmutí Název / stažení Přílohy Typ
21.01.2021 07.02.2021 Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. K Hrnčířům situace
Veřejná vyhláška
21.01.2021 07.02.2021 Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. K Labeškám situace
Veřejná vyhláška
21.01.2021 07.02.2021 Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - směrová tabule pro cyklisty situace
Veřejná vyhláška
21.01.2021 07.02.2021 Cyklostezka Kunratice-prodloužení, č. akce 2950194, Praha,Kunratice Informace
20.01.2021 19.02.2021 Výroční zpráva za rok 2020 dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění Informace
17.01.2021 23.02.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny I ÚPSÚ HMP Veřejná vyhláška
15.01.2021 26.01.2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva MČ Praha - Šeberov Informace
12.01.2021 19.02.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání směn vlny 09 ÚPSÚ HMP Veřejná vyhláška
12.01.2021 19.02.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 - opakované veřejné projednání ÚPSÚ HMP Veřejná vyhláška
12.01.2021 19.02.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 ÚPSÚ HMP Veřejná vyhláška
12.01.2021 18.02.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 ÚPSÚ HMP Veřejná vyhláška
12.01.2021 18.02.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00 ÚPSÚ HMP Veřejná vyhláška
12.01.2021 18.02.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 ÚPSÚ HMP Veřejná vyhláška
11.01.2021 11.02.2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 v souvislosti s opatřeními proti šíření viru SARS CoV-2 Kontakty
Informace
06.01.2021 26.01.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ekonom/ekonomka ÚMČ Praha - Šeberov Přihláška do VŘ
Informace
21.12.2020 28.01.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 ÚPSÚ HMP Veřejná vyhláška
21.12.2020 28.01.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚPSÚ HMP Veřejná vyhláška
21.12.2020 26.01.2021 Návrh rozpočtu MČ na rok 2021 Informace
16.12.2020 31.01.2021 Pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha - Šeberov pro rok 2021 Informace
19.11.2020 01.04.2021 Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Situační zákres
Informace
12.02.2020 11.02.2021 Schválený rozpočet MČ Praha - Šeberov na rok 2020 informace
22.05.2018 14.02.2021 Zveřejnění rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření daného roku a zveřejnění závěrečného účtu roku minulého MČ Praha - Šeberov informace