Úřední deska

Datum vyvěšeníDatum sejmutí Název / stažení Přílohy Typ
16.09.2021 05.10.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. V Ladech Informace
13.09.2021 29.09.2021 Výzva k účasti k ohledání na místě "Novostavba RD" o třech byt. jednotkách v ul. Za Šmatlíkem (na místě RD č.p. 554), Praha - Šeberov Informace
13.09.2021 29.09.2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek a námitek Odsouhlasená situace dopravního značení
Veřejná vyhláška
08.09.2021 16.10.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 16 ÚP SÚ HMP Veřejná vyhláška
08.09.2021 16.10.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 04 úprav ÚP SÚ HMP Veřejná vyhláška
08.09.2021 16.10.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 28 Veřejná vyhláška
08.09.2021 16.10.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Ú SÚ HMP Veřejná vyhláška
01.09.2021 22.09.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Musilova, Pouchova, Průškova Informace
01.09.2021 22.09.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Lexova, Lesného, Hrozného Informace
24.08.2021 01.10.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3717/00 ÚPSÚ HMP Veřejná vyhláška
24.08.2021 01.10.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3432/00 ÚPSÚ HMP Veřejná vyhláška
24.08.2021 01.10.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 Z 3501/26, Z 3502/26, Z 3503/26, Z 3504/26, Z 3505/26, Z 3506/26, Z 3507/26 ÚPSÚ HMP Veřejná vyhláška
24.08.2021 01.10.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 11 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
24.08.2021 01.10.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání směny vlny 19 - opakované veřejné projednání Z 3321/19 ÚPSÚ HMP Veřejná vyhláška
24.08.2021 01.10.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 ÚPSÚ HMP Veřejná vyhláška
18.08.2021 10.10.2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PSP ČR na území MČ Praha - Šeberov Informace
27.07.2021 31.10.2021 Oprava kotevních izolátorových závěsů na vedení VVN V414 Řeporyje - Chodov Informace
27.01.2021 27.01.2022 Rozpočet MČ na rok 2021 informace