Úřední deska

Datum vyvěšeníDatum sejmutí Název / stažení Přílohy Typ
16.03.2018 28.03.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu, ul. K Šeberovu situace
informace
16.03.2018 28.03.2018 Pozvánka na 25.zasedání zatupitelstva Městské části Praha - Šeberov, konaného dne 26.3.2018, ve Špejcharu, ul. V Ladech informace
15.03.2018 02.04.2018 Závěr zjišťovacího řízení - Revize č. 2 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 2014 -2020 informace
15.03.2018 02.04.2018 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová, Rojická II.etapa - část stavba nové dešťové kanalizace a přeložky sítí technické infrastruktury informace
13.03.2018 29.03.2018 Oznámení o uložení písemnosti - Veřejná vyhláška informace
13.03.2018 24.03.2018 Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese K Hrnčířům 160 o uložení výzvy k vyzvednutí zásilky informace
12.03.2018 21.03.2018 Pozvánka na finanční výbor ZMČ Praha - Šeberov informace
07.03.2018 23.03.2018 Usnesení zastavení řízení - Dělení a scelování pozemků parc. č. 320/1 a 1470/5 k. ú. Šeberov informace
02.03.2018 24.03.2018 Oznámení o vyhlášení VŘ na pracovní místo odboru správního a školství ÚMČ Praha - Libuš informace
02.03.2018 19.03.2018 Oznámení zahájení řízení a pozvání k novému ústnímu jednání včetně doslání osobám neznámého pobytu doručením VV Přístavba stávajícího RD na p.č. 796 na pozemku p.č. 797, Za Rybníčky 694, 149 00 Praha 4 - Šeberov informace
02.03.2018 24.03.2018 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny informace
19.04.2017 19.03.2018 Zveřejnění rozpočtu, rozpočtových opatření a rozpočtového výhledu MČ Praha - Šeberov Obecné