Úřední deska

Datum vyvěšeníDatum sejmutí Název / stažení Přílohy Typ
23.06.2021 07.07.2021 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu ul. Mezi Rybníky Situace dopravního značení
Veřejná vyhláška
23.06.2021 07.07.2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu ul. V Ladech Situace dopravního značení
Veřejná vyhláška
21.06.2021 02.07.2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Odsouhlasená situace dopravního značení
Veřejná vyhláška
21.06.2021 07.08.2021 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 ÚP SÚ HMP Veřejná vyhláška
15.06.2021 23.07.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny - opakované veřejné projednání Z 2797/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP a o opakovaném veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území Veřejná vyhláška
14.06.2021 14.07.2021 Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu, stavby č. 0081 v úseku Pelc - Tyrolka - Balabenka a č. 0094 v úseku Balabenka-Štěrboholská radiála Veřejná vyhláška
07.06.2021 23.07.2021 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 2883/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Veřejná vyhláška
31.05.2021 07.07.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3813/00 Veřejná vyhláška
31.05.2021 07.07.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav Veřejná vyhláška
31.05.2021 07.07.2021 Oznámení o zahájení řízení změn Z 3126/12 a Z 3139/12 vlny 12 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území Veřejná vyhláška
24.05.2021 30.06.2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 19 - opakované veřejné projednání Z 3344/19 ÚPSÚ HMP Veřejná vyhláška
27.01.2021 27.01.2022 Rozpočet MČ na rok 2021 informace