Úřední deska

Datum vyvěšeníDatum sejmutí Název / stažení Přílohy Typ
24.07.2020 10.08.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek situace
informace
08.07.2020 12.08.2020 Dražební vyhláška informace
02.07.2020 08.08.2020 Oznámení o vyhlášení VŘ - referent/ka správy místních poplatků a služeb veřejnosti ÚMČ Praha - Šeberov Přihláška
Informace
01.07.2020 08.08.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad ÚR hl. m. Prahy Informace
29.06.2020 31.08.2020 Řád veřejného pohřebiště Informace
22.06.2020 08.08.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06 Informace
22.06.2020 08.08.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2979/09, Z 2984/09 a Z 3028/09 Informace
13.05.2020 11.08.2020 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události Informace
22.04.2020 31.12.2020 Prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události Informace
22.04.2020 31.12.2020 Oznámení s nařízením č. 8/2020 Sb., hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů Informace
30.03.2020 30.09.2020 Usnesení o ustanovení opatrovníka Informace
30.03.2020 30.09.2020 Usnesení o ustanovení opatrovníka Informace
12.02.2020 11.02.2021 Schválený rozpočet MČ Praha - Šeberov na rok 2020 informace
11.11.2019 30.10.2020 Kotlíkové dotace Informace
22.05.2018 14.02.2021 Zveřejnění rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření daného roku a zveřejnění závěrečného účtu roku minulého MČ Praha - Šeberov informace