Úřední deska

Datum vyvěšeníDatum sejmutí Název / stažení Přílohy Typ
30.10.2020 26.11.2020 Rozhodnutí o umístění stavby "Revitalizace Vesteckého potoka" Situace
Informace
27.10.2020 04.12.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00 ÚPSÚ HMP veřejná vyhláška
14.10.2020 21.11.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3175/12 vlny 12 ÚPSSÚ HMP Veřejná vyhláška
14.10.2020 21.11.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3131/12 vlny 12 ÚPSÚ HMP Veřejná vyhláška
14.10.2020 21.11.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změna Z 2440/00 ÚPSÚ HMP Veřejná vyhláška
06.10.2020 01.11.2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu při komunikaci ul. Žábova a Tauerova Situace dopravního značení
veřejná vyhláška
02.10.2020 11.11.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (úprava vymezení koridoru Městského okruhu v úseku Pelc-Tyrolka-Košinka) veřejná vyhláška
02.10.2020 11.11.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 22 Z 3398/22 a Z 3402/22 ÚPSÚ HMP veřejná vyhláška
02.10.2020 11.11.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje HMP (dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová-Kyjský uzel, etapa C) veřejná vyhláška
01.10.2020 12.11.2020 Dražební vyhláška - dobrovolná dražba Informace
18.09.2020 06.11.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystevení návrhů změn vlny 15 Z 3224/15, Z 3226/15, Z 3245/15, Z 3244/15, Z 3247/15, Z 3248/15 a Z 3249/15 ÚPSÚ HMP veřejná vyhláška
22.04.2020 31.12.2020 Prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události Informace
22.04.2020 31.12.2020 Oznámení s nařízením č. 8/2020 Sb., hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů Informace
12.02.2020 11.02.2021 Schválený rozpočet MČ Praha - Šeberov na rok 2020 informace
22.05.2018 14.02.2021 Zveřejnění rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření daného roku a zveřejnění závěrečného účtu roku minulého MČ Praha - Šeberov informace