Úřední deska

Datum vyvěšeníDatum sejmutí Název / stažení Přílohy Typ
20.05.2022 05.06.2022 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Odsouhlasená situace dopravního značení
Veřejná vyhláška
20.05.2022 05.06.2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Veřejná vyhláška
19.05.2022 30.05.2022 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu Stavba č. 106 TV Šeberov, etapa 0022 K Hrnčířům Odsouhlasená situace dopravního značení
Odsouhlasená situace dopravního značení
Odsouhlasená situace dopravního značení
Odsouhlasená situace dopravního značení
Odsouhlasená situace dopravního značení
Odsouhlasená situace dopravního značení
Odsouhlasená situace dopravního značení
Odsouhlasená situace dopravního značení
Odsouhlasená situace dopravního značení
Odsouhlasená situace dopravního značení
Odsouhlasená situace dopravního značení
Stanovisko policie CR
Stanovisko Odboru pozemních komunikací a drah MHMP SSZ
Veřejná vyhláška
19.05.2022 30.05.2022 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu Na místní komunikaci K Šeberovu, K Rozkoši, Pod Vsí Odsouhlasená situace dopravního značení
Veřejná vyhláška
19.05.2022 30.05.2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu + provizorní světelné signalizační zařízení při místní komunikace II. třídy ul. K Hrnčířům, Praha 4 Odsouhlasená situace dopravního značení
Odsouhlasená situace dopravního značení
Odsouhlasená situace dopravního značení
Odsouhlasená situace dopravního značení
Odsouhlasená situace dopravního značení
Odsouhlasená situace dopravního značení
Odsouhlasená situace dopravního značení
Odsouhlasená situace dopravního značení
Stanovisko Policie ČR
Stanovisko Odboru pozemních komunikací a drah MHMP SSZ
Veřejná vyhláška
26.04.2022 31.05.2022 Oznámení o konání dvou veřejných projednání a vystavení návrhu ÚPHMP (Metropolitní plán) a Vyhodnocení vlivů ÚP HMP na udržitelný rozvoj Veřejná vyhláška
09.03.2022 30.06.2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události Informace
27.12.2021 31.03.2023 Rozpočet MČ Praha - Šeberov, ZŠ Šeberov, MŠ Šeberov, střednědobý výhled rozpočtu MČ na rok 2022-2027, komentář k rozpočtu Informace