Zaměstnanci úřadu

Tajemník

Ing. Martina Šteflová 

tajemnik@seberov.cz

 

Referát personalistiky, evidence obyvatel a školství

Ludmila Dvořáková 

info@seberov.cz

 

Referát místních a správních poplatků a spisové služby

Jana Veselá 

podatelna@seberov.cz

 

Referát ekonomiky a rozpočtu

Zuzana Jarošová  

jarosova@seberov.cz

 

Referát evidence a správy majetku

Ing. Pavlína Kollárová

kollarova@seberov.cz

 

Referát přestupkové agendy

Jaromír Kubelka


Údržba obce

Robert Chvátal