Veřejné zakázky

Odkaz na profil zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-seberov

Č.Datum Název Zadání Přílohy / výsledek
5/2020. 18.12.2020 Kácení a vysazení lip na náměstí v Šeberově, parc. č. 118, k. ú. Šeberov Zadání zakázky č. 5/2020 Protokol o otevírání obálek
Hodnocení nabídek
Rozhodnutí o výběru dodavatele
4/2020. 05.11.2020 Revitalizace veřejného prostoru v Šeberově parc. č. 531/2, k. ú. Šeberov Zadání zakázky č. 4/2020 Protokol o otevírání obálek
Hodnocení nabídek
Rozhodnutí o výběru dodavatele
3/2020. 30.04.2020 Čekárny na zastávky MHD Zadání zakázky č. 3/2020 Protokol o otevírání obálek
Hodnocení nabídek
Rozhodnutí o vyloučení účastníka
Rozhodnutí o výběru dodavatele
2/2020. 24.04.2020 Rekonstrukce a opravy komunikací Šeberov Zadání zakázky č. 2/2020 Protokol o otevírání obálek
Hodnocení nabídek
Rozhodnutí o výběru dodavatele
1/2020. 14.02.2020 Šeberov - chodník ul. K Hrnčířům - Novákova Zadání zakázky č. 1/2020 PD a výkaz výměr
Protokol o otevírání obálek
Hodnocení nabídek
Rozhodnutí o výběru dodavatele
5/2019. 07.10.2019 Celoroční údržba Městské části Praha - Šeberov Zadání zakázky č. 5/2019 Přílohy k zadávací dokumentaci
Protokol o posouzení nabídek
Rozhodnutí o výběru dodavatele
6/2019. 19.09.2019 Výsadba alejových stromů ve sportovně oddychovém areálu v Šeberově Zadání zakázky č. 6/2019 Výkaz výměr
Osazovací plán

Detail bednění
Doplnění výzvy - odpověď na dotaz
Protokol o otevírání obálek
Hodnocení nabídek
Rozhodnutí o výběru dodavatele
7/2019. 19.09.2019 Výsadba zeleně v Hrnčířích na pozemku parc. č. 1149, k. ú. Šeberov Zadání zakázky č. 7/2019 Výkaz výměr
Osazovací plán
Doplnění výzvy - odpověď na dotaz
Technická zpráva
Protokol o otevírání obálek
Hodnocení nabídek
Rozhodnutí o výběru dodavatele
4/2019. 27.06.2019 Pronájem vánoční výzdoby vč. montáže a demontáže Zadání zakázky č. 4/2019 Doplnění výzvy
Prodloužení lhůty pro podání nabídek
Doplnění výzvy II.
Protokol o otevírání obálek
Hodnocení nabídek
Rozhodnutí o výběru dodavatele
3/2019. 06.06.2019 Rekonstrukce komunikace V Úhoru Zpráva o hodnocení nabídek
Rozhodnutí o výběru dodavatele
Písemná zpráva podle §217
2/2019. 30.04.2019 Nový povrch hřiště v ulici K Safině vč. oplocení Zadání zakázky č. 2/2019 Výkaz výměr v xls
Výkaz výměr v pdf
Doplňující informace
Doplněný výkaz výměr v xls
Doplněný výkaz výměr v pdf
Protokol o otevírání obálek
Hodnocení nabídek
Rozhodnutí o výběru dodavatele
1/2019. 01.04.2019 Elektromobil - opakovaná výzva Zadání zakázky č. 1/2019 Protokol o otevírání obálek
Hodnocení nabídek - tabulky
Rozhodnutí o výběru dodavatele
9/2018. 11.12.2018 Elektromobil Zadání zakázky č. 9/2018
7/2018. 16.07.2018 Instalace nabíjející stanice Hrnčíře Zadání zakázky č. 7/2018 Protokol o otevírání obálek
Hodnocení nabídek
8/2018. 16.07.2018 Instalace nabíjecí stanice Šeberov Zadání zakázky č. 8/2018 Protokol otevírání obálek
Hodnocení nabídek
6/2018. 21.06.2018 Výměna kotlů v ZŠ V Ladech Zadání zakázky č. 6/2018 Protokol o otevírání obálek
Hodnocení nabídek
5/2018. 31.05.2018 Centrum Hrnčíře Zadání zakázky č. 5/2018 Protokol o otevírání obálek
Hodnocení nabídek
4/2018. 03.05.2018 Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa Zadání zakázky č. 4/2018 Protokol o otevírání obálek
Zpráva o hodnocení nabídek
Rozhodnutí o výběru dodavatele
Písemná zpráva podle §217
2/2018. 26.04.2018 Novostavba pavilonu mateřské školy Hrnčíře Zadání zakázky č. 2/2018 Podrobné podmínky zadávací dokumentace
Nepravomocné stavební povolení
Závazné stanovisko - parkovací místa
Protokol o otevírání obálek
Zpráva o hodnocení nabídek
Rozhodnutí o výběru dodavatele
Písemná zpráva podle §217
3/2018. 26.04.2018 Mateřská škola Hrnčíře – odstranění stavby Zadání zakázky č. 3/2018 Dotaz + odpověď Baránek
Protokol o otevírání obálek
Zpráva o hodnocení nabídek
Žádost o objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny
Objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny
Rozhodnutí o výběru dodavatele
Písemná zpráva podle §217
1/2018. 08.03.2018 Kompostéry pro občany Městské části Praha - Šeberov Zadání zakázky č. 1/2018 P1 Čestné prohlášení
P2 Návrh kupní smlouvy v doc
P2 Návrh kupní smlouvy
P3 Technická specifikace
P4 Krycí list
P4 Krycí list v doc
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace
Oznámení o výsledku výběrového řízení
12/2017. 25.01.2018 Celoroční údržba Městské části Praha - Šeberov Zadání zakázky č. 12/2017 Vysvětlení zadávací dokumentace 1
Infformace o vysvětlení zadávací dokumentace 2
Vysvětlení zadávací dokumentace 2
Podrobné zadávací podmínky 25.1.2018
Smlouva o celoroční údržbě 25.1.2018
Smlouva o celoroční údržbě 25.1.2018
Přílohy ke smlouvě 25.1.2018
Krycí list 25.1.2018
Vysvětlení zadávací dokumentace 3
Zpráva o hodnocení nabídek
Rozhodnutí o výběru dodavatele
Písemná zpráva zadavatele
11/2017. 11.10.2017 Vybudování fitparku Zadání zakázky č. 11/2017 Zápis z 81. jednání RMČ - bod 3
8/2017. 27.09.2017 Úpravy Hrnčířského hřbitova - stavební a zahradnické práce Zadání zakázky č. 8/2017 Protokol o otevírání obálek
Hodnocení nabídek
9/2017. 27.09.2017 Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa –údržbové práce mezi ulicí U Školky a stávající strouhou v Hrnčířských loukách Zadání zakázky č. 9/2017 Protokol o otevírání obálek
Zpráva o hodnocení nabídek
Rozhodnutí o výběru dodavatele
Písemná zpráva podle §217
10/2017. 27.09.2017 Dokumentace pro územní a stavební řízení na rekonstrukci komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa Zápis z 80. jednání RMČ - bod 12
7/2017. 18.09.2017 Oprava povrchů na území MČ Praha Šeberov – chodníky a vozovky Zadání zakázky č. 7/2017 Zadávací dokumentace
Protokol o otevírání obálek
Hodnocení nabídek
6/2017. 18.08.2017 Náměstí Šeberov - dokončení špejcharu Zadání zakázky č. 6/2017 Protokol o otevírání obálek
Zpráva o hodnocení nabídek
Rozhodnutí o výběru dodavatele
Písemná zpráva podle §217
5/2017. 07.08.2017 Náměstí Šeberov - výstavba - opakované řízení Zadání zakázky č. 5/2017 Protokol o otevírání obálek
Zpráva o hodnocení nabídek
Rozhodnutí o výběru dodavatele
Písemná zpráva podle §217
4/2017. 17.07.2017 Náměstí Šeberov - výstavba Zadání zakázky č. 4/2017 Protokol o otevírání obálek
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
Písemná zpráva podle §217
3/2017. 12.06.2017 Náměstí Šeberov - odstranění stavby - opakované řízení Zadání zakázky č. 3/2017 Protokol o otevírání obálek
Zpráva o hodnocení nabídek
Žádost o písemné zdůvodnění nabídkové ceny
Zdůvodnění nabídkové ceny
Rozhodnutí o výběru dodavatele
Písemná zpráva podle §217
2/2017. 23.05.2017 Náměstí Šeberov - odstranění stavby Zadání zakázky č. 2/2017 Protokol o otevírání obálek
Zpráva o hodnocení nabídek
Rozhodnutí o vyloučení Bau-Const sociální podnik s.r.o.
Rozhodnutí o vyloučení Waldstain.cz a.s.
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
Zpráva podle §217
1/2017. 07.04.2017 Oprava povrchu komunikace V Ladech II Zadání zakázky č. 1/2017 Hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek tab. 1
Hodnocení nabídek tab. 2
Hodnocení nabídek tab. 3