Veřejné zakázky

Odkaz na profil zadavatele zde

Č.Datum Název Zadání Přílohy / výsledek
12/2017. 04.01.2018 Celoroční údržba Městské části Praha - Šeberov Zadání zakázky č. 12/2017 Podrobná zadávací dokumentace
Návrh smlouvy v pdf
Návrh smlouvy v docx
Přílohy smlouvy
11/2017. 11.10.2017 Vybudování fitparku Zadání zakázky č. 11/2017 Zápis z 81. jednání RMČ - bod 3
8/2017. 27.09.2017 Úpravy Hrnčířského hřbitova - stavební a zahradnické práce Zadání zakázky č. 8/2017 Protokol o otevírání obálek
Hodnocení nabídek
9/2017. 27.09.2017 Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa –údržbové práce mezi ulicí U Školky a stávající strouhou v Hrnčířských loukách Zadání zakázky č. 9/2017 Protokol o otevírání obálek
Zpráva o hodnocení nabídek
Rozhodnutí o výběru dodavatele
Písemná zpráva podle §217
10/2017. 27.09.2017 Dokumentace pro územní a stavební řízení na rekonstrukci komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa Zápis z 80. jednání RMČ - bod 12
7/2017. 18.09.2017 Oprava povrchů na území MČ Praha Šeberov – chodníky a vozovky Zadání zakázky č. 7/2017 Zadávací dokumentace
Protokol o otevírání obálek
Hodnocení nabídek
6/2017. 18.08.2017 Náměstí Šeberov - dokončení špejcharu Zadání zakázky č. 6/2017 Protokol o otevírání obálek
Zpráva o hodnocení nabídek
Rozhodnutí o výběru dodavatele
Písemná zpráva podle §217
5/2017. 07.08.2017 Náměstí Šeberov - výstavba - opakované řízení Zadání zakázky č. 5/2017 Protokol o otevírání obálek
Zpráva o hodnocení nabídek
Rozhodnutí o výběru dodavatele
Písemná zpráva podle §217
4/2017. 17.07.2017 Náměstí Šeberov - výstavba Zadání zakázky č. 4/2017 Protokol o otevírání obálek
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
Písemná zpráva podle §217
3/2017. 12.06.2017 Náměstí Šeberov - odstranění stavby - opakované řízení Zadání zakázky č. 3/2017 Protokol o otevírání obálek
Zpráva o hodnocení nabídek
Žádost o písemné zdůvodnění nabídkové ceny
Zdůvodnění nabídkové ceny
Rozhodnutí o výběru dodavatele
Písemná zpráva podle §217
2/2017. 23.05.2017 Náměstí Šeberov - odstranění stavby Zadání zakázky č. 2/2017 Protokol o otevírání obálek
Zpráva o hodnocení nabídek
Rozhodnutí o vyloučení Bau-Const sociální podnik s.r.o.
Rozhodnutí o vyloučení Waldstain.cz a.s.
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
Zpráva podle §217
1/2017. 07.04.2017 Oprava povrchu komunikace V Ladech II Zadání zakázky č. 1/2017 Hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek tab. 1
Hodnocení nabídek tab. 2
Hodnocení nabídek tab. 3