Elektronická podatelna


ID Datové schránky: r3ibjti

 

Adresa pro elektronické podání: e-podatelna@seberov.cz

 

Seznam akceptovaných formátů příloh elektronického podání: pdf, pdf/a, txt, odt, ods, doc/docx, rtf, xls/xlsx, jpg, tiff, png, gif

 

Příjem a zpracování elektronického podání:

Zpráva splňující všechna kritéria a náležitosti bude automaticky zpracována a odesílatel obdrží zpětný email o zaevidování.
Zamítnuté podání z důvodu rozpoznatelných (např. překročena max. velikost) odešle příjemci informaci o patřičném zamítnutí. Pokud nebude rozpoznán důvod zamítnutí (např. zavirovaný, SPAM apod.) jsou podání automaticky smazána. V obou případech není elektronické podání dále zpracováno a tedy nepodáno.