Výbory ZMČ

Předseda: Ing. Miroslav Dostál

Místopředseda: Ing. Martina Lamžová

Členové: PaedDr. Jiří Pilař, Ing. Hana Lehovcová, Ing. Magda Melzerová

 


Na základě zákona 131/2000 Sb o Hlavním Městě Praze a §78   odst. (1) Zastupitelstvo hlavního města Prahy zřizuje vždy výbor finanční, výbor kontrolní. Dále podle odst.   (3) Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být primátor hlavního města Prahy, náměstek primátora hlavního města Prahy, ředitel Magistrátu hlavního města Prahy ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na Magistrátu hlavního města Prahy. Dále se v §77 stanoví, že předsedou výboru se volí zastupitel hlavního města Prahy, obdobně zastupitel Městské části.

Obdobně se tento zákon vztahuje na Městské části, pouze slovo primátor vyměníme za slovo starosta a místo náměstka primátora se dosadí místostarosta. A dále místo Magistráru jsou to Úřady městských částí.

Kontrolní výbor se tedy zřizuje ze zákona.

Jeho působnost je dána odst. (5) již zmíněného zákona:

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady hlavního města Prahy, tedy Městské části,

b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Magistrátem hlavního města Prahy na úseku samostatné působnosti, tedy Úřadem Městské části,

a za c) plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo hlavního města Prahy, tedy zastupitelstvo Městské části.

Kontrolní výbor byl zřízen na ustavujícím zasedání dne 10.11.2014 a předsedou výboru byl zvolen pan Jan Brich.

Po rezignaci pana Jana Bricha na 4. zasedání ZMČ dne 21. 4. 2015 byla předsedou kontrolního výboru zvolena Ing. Petra Venturová.

 

Zápisy z výboru

Návrh jednacího řádu kontrolního výboru /zde

Č.Datum Zápis Přílohy
6. 16.01.2017 Zápis č. 6 Vyjádření starosty
5. 29.11.2016 Zápis č. 5 Vyjádření starosty
4. 17.10.2016 Zápis č. 4
3. 01.06.2015 Zápis č. 3
2. 21.01.2015 Zápis č. 2
1. 19.01.2015 Zápis č. 1

Předseda: Ing. Vladimír Mencl

Členové: Ing. Jan Vašátko, Mgr. Vlasta Koláčková, Dalibor Vika, Alice Vlachová

Finanční výbor byl zřízen na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 10.11.2014 a předsedou výboru byla zvolena Ing. Věra Vašíčková.

Dalšími členy byli na zasedání zastupitelstva dne 16.12.2014 zvoleni Ing. Markéta Skopařová a Ing. Jan Vašátko.

Po zvolení Ing. Věry Vašíčkové místostarostkou byl na 4. zasedání ZMČ dne 21. 4. 2015 předsedou finančního výboru zvolen Jan Brich.

Po zvolení Jana Bricha radním byl na 18. zasedání zastupitelstva dne 30.1.2017 zvolen předsedou finančního výboru Ing. Vladimír Mencl.

Po zvolení Ing. Vladimíra Mencla se členství ve finančním výboru vzdala paní Ing. Markéta Skopařová.

Na 19. zasedání ZMČ dne 27.3.2017 byli dalšími členy finančního výboru zvoleni Mgr. Vlasta Koláčková, Dalibor Vika a Alice Vlachová.

 

Finanční výbor:

Na základě zákona 131/2000 Sb o Hlavním městě Praze a §78 odst. (1) Zastupitelstvo hlavního města Prahy zřizuje vždy výbor finanční, výbor kontrolní. Dále podle odst. (3) Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být primátor hlavního města Prahy, náměstek primátora hlavního města Prahy, ředitel Magistrátu hlavního města Prahy ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na Magistrátu hlavního města Prahy. Dále se v §77 stanoví, že předsedou výboru se volí zastupitel hlavního města Prahy, obdobně zastupitel Městské části.

Obdobně se tento zákon vztahuje na Městské části, pouze slovo primátor vyměníme za slovo starosta a místo náměstka primátora se dosadí místostarosta. A dále místo Magistrátu jsou to Úřady městských částí.

Finanční výbor se tedy zřizuje ze zákona.

Jeho působnost je dána odst. (4) již zmíněného zákona:

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky hlavního města Prahy, tedy Městské části,

b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo hlavního města Prahy, tedy zastupitelstvo Městské části.

 

Č.Datum Zápis Přílohy
3. 17.05.2016 Zápis č. 3
2. 20.04.2016 Zápis č. 2
Opravený zápis. 14.01.2016 Zápis č. Opravený zápis
1. 14.01.2016 Zápis č. 1
5. 14.12.2015 Zápis č. 5
4. 11.06.2015 Zápis č. 4
3. 13.05.2015 Zápis č. 3
2. 27.02.2015 Zápis č. 2
1. 19.01.2015 Zápis č. 1

V Ý B O R   B Y L   Z R U Š E N

Zastupitelstvo MČ zrušilo na svém 19. zasedání dne 27.3.2017 usnesením č. 6/19/2017/ZMČ výbor pro školství, kulturu a sociální věci. 

 

Výbor je poradním orgánem zastupitelstva městské části.

Výbor školství, kultury a sociálních věcí byl ustaven na zasedání zastupitelstva dne 16.12.2014, jeho předsedou byla zvolena Marta Hrubá, členy byli zvoleni Mgr. Květa Vitvarová, Mgr. Zdeněk Paroulek a Vlastimil Steiner.

 

Č.Datum Zápis Přílohy
5. 29.02.2016 Zápis č. 5
4. 05.10.2015 Zápis č. 4
3. 11.05.2015 Zápis č. 3
2. 09.03.2015 Zápis č. 2
1. 26.01.2015 Zápis č. 1