Rada MČ

Rada Městské části Praha-Šeberov ve složení Ing. Petra Venturová, RNDr. Michaela Archalousová, Ing Věra Vašíčková, Mgr. Květa Vitvarová a Jan Brich byla zvolena na zasedání zastupitelstva dne 30.1.2017, kdy vystřídala radu ve složení Ing. Miroslav Dostál, Ing. Vladimír Mencl, Ing. Věra Vašíčková, Marta Hrubá, Ing. Milan Škrdleta (toho po jeho odstoupení dne 10.11.2015 nahradil PaedDr. Jiří Pilař), která byla zvolena na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 10.11.2014.

Ing. Petra Venturová

starostka

Email: venturova@seberov.cz

RNDr. Michaela Archalousová

místostarostka

Email: archalousova@seberov.cz

Ing. Věra Kratochvílová (dříve Vašíčková)

místostarostka

Email: vasickova@seberov.cz

Mgr. Květoslava Vitvarová

radní

Email: vitvarova@seberov.cz

Jan Brich

radní

Email: brich@seberov.cz