Neuvolněný místostarosta

RNDr. Michaela Archalousová byla zvolena místostarostkou Městské části Praha - Šeberov na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 8.11.2018. Místostarostkou byla již ve volebním období 2010-2014 a v letech 2017-2018.

 

RNDr. Michaela Archalousová

místostarostka

Zvolen(a) za: PRO LEPŠÍ OBEC

E-mail: archalousova@seberov.cz

 

 

  1. Místostarosta je volen zastupitelstvem městské části z řad členů zastupitelstva. Městská část může mít více místostarostů.

  2. Místostarosta zodpovídá za koordinační a koncepční činnost ve stanovených oblastech a koordinuje prostřednictvím tajemníka úřadu činnost zaměstnanců ÚMČ v těchto oblastech.

  3. V době nepřítomnosti starosty nebo pokud není funkce starosty obsazena zastupuje starostu.