Neuvolněný místostarosta

RNDr. Michaela Archalousová byla zvolena neuvolněnou místostarostkou Městské části Praha - Šeberov na zasedání zastupitelstva dne 30.1.2017 a vystřídala tak ve funkci Ing. Vladimíra Mencla, který byl místostarostou od ustavujícího zasedání zastupitelstva dne 10.11.2014. Místostarostkou byla již ve volebním období 2010-2014.

Ing. Věra Kratochvílová (dříve Vašíčková) byla zvolena neuvolněnou místostarostkou Městské části Praha - Šeberov na zasedání zastupitelstva dne 24.3.2015.

RNDr. Michaela Archalousová

místostarostka

Zvolen(a) za: PRO LEPŠÍ OBEC

E-mail: archalousova@seberov.cz

Ing. Věra Kratochvílová (dříve Vašíčková)

místostarostka

Zvolen(a) za: TOP 09

E-mail: kratochvilova@seberov.cz

Zástupce starosty městské části

1.     Zástupce starosty je volen zastupitelstvem městské části z řad členů zastupitelstva. Městská část může mít více zástupců starosty.

2.     V době nepřítomnosti nebo v případě neobsazení funkce starosty zastupuje jeho funkci v nezbytném rozsahu.

3.     Zodpovídá za koordinanční a koncepční činnost ve stanovených oblastech a koordinuje prostřednictvím tajemníka úřadu činnost zaměstnanců ÚMČ v těchto oblastech.