Členové zastupitelstva

Ve volbách do zastupitelstev obcí, které se konaly ve dnech 10.10.-11.10.2014, byli zvoleni zastupiteli Městské části Praha-Šeberov:

za SNK PRO LEPŠÍ OBEC: 1. Ing. Petra Venturová, 2. RNDr. Michaela Archalousová, 3. Jan Kastner, 4. Jaroslav Hertl, 5. Mgr. Zdeněk Paroulek, 6. Ing. Jiří Ritt

za TOP 09: 1. Marta Hrubá, 2. Ing. Věra Vašíčková, 3. Ing. Miroslav Dostál, 4. Jan Brich, 5. PaedDr. Jiří Pilař

za SNK Náš Domov - dobrá adresa: 1. Ing. Vladimír Mencl, 2. Ing. Milan Škrdleta, 3. Ing. Martina Šteflová

za Občanskou demokratickou stranu: 1. Mgr. Květoslava Vitvarová

15.9.2015 se vzdal mandátu Ing. Milan Škrdleta a na jeho místo nastoupil 1. zvolený náhradník za SNK Náš Domov - dobrá adresa Ing. Jana Kadeřábková

30.3.2016 byla nucena vzdát se mandátu z důvodu jmenování do funkce tajemníka ÚMČ Ing. Martina Šteflová, na její místo nastoupil 2. zvolený náhradník za SNK Náš Domov - dobrá adresa p. Marco Richter

25.4.2016 se vzdal mandátu p. Jaroslav Hertl a na jeho místo nastoupil 1. zvolený náhradník za SNK PRO LEPŠÍ OBEC pí. Jitka Žáková

 

 

 

Ing. Petra Venturová

starostka

Politická strana: PRO LEPŠÍ OBEC

Email: venturova@seberov.cz

RNDr. Michaela Archalousová

místostarostka

Politická strana: PRO LEPŠÍ OBEC

Email: archalousova@seberov.cz

Jan Kastner

člen zastupitelstva

Politická strana: PRO LEPŠÍ OBEC

Email: kastner@seberov.cz

Mgr. Zdeněk Paroulek

člen zastupitelstva

Politická strana: PRO LEPŠÍ OBEC

Email: paroulek@seberov.cz

Ing. Jiří Ritt

člen zastupitelstva

Politická strana: PRO LEPŠÍ OBEC

Email: ritt@seberov.cz

Jitka Žáková

člen zastupitelstva

Politická strana: PRO LEPŠÍ OBEC

Email: zakova@seberov.cz

Marta Hrubá

člen zastupitelstva

Politická strana: TOP 09

Email: hruba@seberov.cz

Ing. Věra Kratochvílová (dříve Vašíčková)

místostarostka

Politická strana: TOP 09

Email: vasickova@seberov.cz

Ing. Miroslav Dostál

předseda kontrolního výboru

Politická strana: TOP 09

Email: dostal@seberov.cz

Jan Brich

radní

Politická strana: TOP 09

Email: brich@seberov.cz

PaedDr. Jiří Pilař

člen zastupitelstva

Politická strana: TOP 09

Email: pilar@seberov.cz

Ing. Vladimír Mencl

předseda finančního výboru

Politická strana: Náš Domov - dobrá adresa

Email: mencl@seberov.cz

Ing. Jana Kadeřábková

člen zastupitelstva

Politická strana: Náš Domov - dobrá adresa

Email: kaderabkova@seberov.cz

Marco Richter

člen zastupitelstva

Politická strana: Náš Domov - dobrá adresa

Email: richter@seberov.cz

Mgr. Květoslava Vitvarová

radní

Politická strana: Občanská demokratická strana

Email: vitvarova@seberov.cz