Výzva pro podání žádostí o dotaci na podporu sportovní činnosti mládeže

31.05.2018

VÝZVA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ

 

za účelem poskytnutí dotace neziskovým organizacím na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha - Šeberov, které dlouhodobě zajišťují  organizovanou sportovní výchovu registrované mládeže v jednotlivých nestátních neziskových organizacích v souladu s Podmínkami pro udělení dotací, schválenými dne 25.4.2018 Radou MČ Praha-Šeberov, č. usnesení 8/95/2018/RMČ.

Žádosti je možné podávat do 31.5.2018 do 12 hodin.

Podmínky pro udělení dotací na základě žádostí o poskytnutí dotace MČ Praha – Šeberov a formulář žádosti jsou přílohou této výzvy.

Soubory ke stažení

Datum Soubor Poznámka
07.05.2018 VÝZVA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ
07.05.2018 Podmínky udělení dotace
07.05.2018 Formulář žádosti o dotaci