Režim semaforu v Šeberově u zastávky MHD V Ladech

04.05.2020

Na základě příkazu z Magistrátu hl. m. Prahy provedlo TSK Praha přenastavení všech „dynamických semaforů" na území HMP (cca 450 zařízení) z dynamického provozu na časový. Tato změna je pouze dočasná po dobu nouzového stavu, po jeho skončení se vrátí semafory do původního režimu. Důvodem změny je umožnit případným chodcům rychlejší a bezpečnější přechod přes komunikaci bez nutnosti opakovaného fyzického kontaktu s tlačítkem pro chodce