Rekonstrukce a opravy komunikací v Šeberově

12.06.2020

 

Již v roce 2017 jsme nechali zpracovat pasport komunikací a chodníků na území MČ. Na jeho základě jsme požádali hl. m. Prahu o dotaci z rozdělované rezervy. Byla nám přidělena dotace ve výši 2 mil. Kč, další 3 mil. Kč máme na letošní rok v rozpočtu MČ. Proto jsme z pasportu vybrali nejpostiženější ulice a vypsali veřejnou zakázku na:

1.      rekonstrukci komunikace Mezi Poli

2.      opravu vozovky a obrub v ulici Hrozného

3.      opravu vozovky, chodníku a obrub v ulici Ke Šmejkalu

4.      opravu vozovky, chodníku, obrub a armatur v ulici Musilova

5.      opravu vozovky, chodníku a obrub v ulici Lesného

6.      opravu vozovky, chodníku a obrub v ulici Pouchova

7.      opravu vozovky, chodníku a obrub v ulici Na Proutcích

8.      opravu armatur v ulici K Hrnčířům

9.      opravu vozovky, chodníku, obrub a armatur v ulici Mezi Rybníky

10.  opravu vozovky, chodníku, obrub a armatur v ulici Tužebníková

11.  opravu armatur v ulici V Rákosí

Nejnižší cenu nabídla spol. HES stavební, která nám již v loňském roce rekonstruovala ulici V Úhoru. Podmínkou veřejné zakázky je realizace do 30. září 2020.