Pozor na své zvířecí kamarády.

06.11.2022

POZOR na své zvířecí kamarády!

V listopadu a prosinci 2022 budou hony v Šeberově a Hrnčířích a ve Vestci a Jesenici!

Upozorňujeme obyvatele, že pole a louky, okolí rybníků v okolí Šeberova a Hrnčíř patří do honitby Honebního společenstva Šeberov - Průhonice a v okolí Vestce a Jesenice patří do honitby Honebního společenstva Jesenice - Vestec.

Ve dnech honů proto dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu po cyklostezkách a v okolí rybníků. Psy mějte, prosím, na cyklostezkách i na loukách stále na vodítku