Pomoc seniorům - Život 90

12.06.2020

 

Co všichni potřebujeme ke spokojenému životu bez ohledu na věk? Kromě zdraví, které ovlivňujeme jen do určité míry, určitě respekt a sebeúctu. Proto vznikl ŽIVOT 90, který podporuje u starších lidí především nezávislost. Jsme průvodci seniorů, když jsou v plné kondici, mají spoustu nápadů a chuť se realizovat. Jsme s nimi i tehdy, když je začínají zrazovat fyzické i psychické síly. Svou podporu nabízíme i těm, kteří o ně pečují.

 

Život 90, z. ú., Karoliny Světlé 18, Praha 1, 110 00

Telefon: 222 333 555

e-mail: info@zivot90.cz

https://www.zivot90.cz/cs 

 

Pomoc na druhém konci telefonu  

Naše služba Linka důvěry Senior telefon vznikla už v roce 1992 z přesvědčení, že výzvy stáří a stárnutí společně zvládneme. Senior telefon je jediná nepřetržitá a bezplatná linka důvěry pro seniory v České republice. Poradí nejen s osobním trápením, ale i s vyřízením sociálních služeb a dávek nebo i s dalšími možnostmi podpory pro pečující.   

LINKA DŮVĚRY SENIOR TELEFON:

800 157 157

BEZPLATNĚ NONSTOP ANONYMNĚ

e-mail: seniortelefon@zivot90.cz

 

Hlídač rodinného klidu  

Tísňová péče je nepřetržitě 24 hodin běžící „hlídač" duševního klidu jak seniorů, tak osob, kterým na nich záleží. Řada starších lidí žije - zejména po ovdovění, často sama. V momentě, kdy se jim stane nějaká nehoda, nemusí se o ní rodinní příslušníci nebo jiné jim blízké osoby včas dozvědět. Aby naši klienti těmto situacím předešli, nosí neustále na ruce náramek s tlačítkem. Kdykoliv jej stisknou, okamžitě se propojí s nonstop dispečinkem, který jim zprostředkuje adekvátní pomoc. 

Telefon: 222 333 546

e-mail: tisnovapece@zivot90.cz

https://www.zivot90.cz/cs/asistence/tisnova-pece

 

Odlehčení od starostí   

Méně známá „sestra" pečovatelské služby se jmenuje Pobytová služba pro seniory. Díky ní dokážeme odlehčit rodinám v péči o jejich nejbližší. Když se například starší člověk vrací z nemocnice, a přitom si není on sám nebo jeho blízcí jistí, že se dokáže postarat sám sebe, může přijít k nám.  

Telefon: 222 333 548

e-mail: pobytovasluzba@zivot90.cz

https://www.zivot90.cz/cs/komunita/pobytova-sluzba

 

Když věkem dochází energie  

Spokojené stáří znamená žít důstojně a tam, kde to mají senioři rádi - doma.  

Vpustit si na své soukromé území cizího člověka, vyžaduje vždycky odvahu a důvěru. Pečovatelská služba stojí a padá na kvalitních profesionálech.   

Telefon: 222 333 532

e-mail: dobrovolnici@zivot90.cz

https://www.zivot90.cz/dobrovolnici

 

Nikdo nerozumí všemu  

Služba Poradenství pro seniory a pečující vychází faktu, že nikdo z nás není odborníkem na vše. Málokdo zná české zákony a vyhlášky, které se navíc mění stále větší rychlostí. Nabízíme zdarma sociálně právní, psychologické i právní poradenství.  

Telefon: 222 333 555

e-mail: poradna@zivot90.cz

https://www.zivot90.cz/cs/poradna

 

Energie, zvědavost, nadšení  

Proč podporovat seniory, kteří jsou v dobré fyzické i psychické kondici? Protože věříme, že aktivní stáří skýtá mnoho zážitků a radostí.   

Pestrý program Centra aktivního stáří pravidelně navštěvuje více než 540 aktivních seniorů. Pořádáme pro ně více než 70 jazykových a aktivizačních kurzů a pro zajímavost: naší nejstarší lektorkou je 90letá dáma!  

Telefon: 222 333 574 nebo 222 333 536

e-mail: aktivizace@zivot90.cz

https://www.zivot90.cz/cs/komunita/centrum-aktivniho-stari

 

Lék na smutek  

Umění a zejména smích prokazatelně léčí. Jsou důležitými pomocníky při „léčbě duše."  Součástí naší péče o radostné prožívání stáří je i Divadlo U Valšů.

Divadlo U Valšů, Karoliny Světlé 18, 110 00 Praha 1. 

telefon: 222 333 999
e-mail: pokladna@zivot90.cz

https://www.zivot90.cz/cs/divadlo