Omezení svozu odpadů

18.03.2020

 

 1. Svoz směsného odpadu - probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
 2. Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) - probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
 3. Provoz sběrných svorů -  všech 19 sběrných dvorů je pro veřejnost (občany) dočasně uzavřeno, nicméně provozovatel sběrného svora může z vlastního rozhodnutí zachovat provoz SD pro návoz odpadu od podnikatelských subjektů.

V případě, že bude provoz sběrného dvora v omezeném režimu zachován, žádám o zpětnou vazbu ze strany provozovatele, abychom aktuální informaci zveřejnili na Portále ŽP,

 1. Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci  je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení,
 2. Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad - přerušena do 24.3.2020
 3. Svoz nebezpečného odpadu: 
 4. Stabilní sběr a svoz NO - služba dočasně přerušena do 24.3.2020,
 5. Mobilní sběr NO - služba dočasně přerušena do 24.3.2020,
 6. Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města - probíhá bez omezení. 
 7.  

  Provoz kontaktních center svozových společností:

  V současné době je jejich provoz nastaven tak, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu zástupců kontaktních center (KC) s veřejností a to až do odvolání. Komunikace s kontaktními centry bude omezena pouze na telefonní a písemnou formu (dopis nebo email).

  Pro potřeby občanů bude před KC přistaven sběrný prostředek pro bezkontaktní převzetí písemností.

 

Přistavování velkoobjemových biokontejnerů na území MČ:

Snažíme se dodržet zveřejněný harmonogram přistavování velkoobjemových biokontejnerů. Provoz společnosti Agro Jesenice, která nám tyto služby zajišťuje, je však omezen. Proto budou velkoobjemové biokontejnery vyváženy tak, jak umožní kapacita společnosti.

Nenechávejte, prosím, bioodpad vedle již naplněných biokontejnerů !!! Děkujeme za pochopení !!!