Přerušení provozu MŠ Na Příčné mezi z důvodu zamezení šíření nákazy koronavirem

16.03.2020

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR dle usnesení Vlády ČR ze dne 12.3.2020 č. 194 a dle mimořádného opatření MZ ČR č.j. MZDR 10676/2020-1/MIM/KAN, kterým se zakazuje ode dne 11.3.2020 osobní přítomnost žáků a studentů na ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ, posoudila RMČ rizika plynoucí pro obyvatele z nepřerušeného provozu MŠ a dospěla k závěru, že další provoz MŠ zvyšuje riziko šíření nákazy koronavirem. Z tohoto důvodu se rozhodla doporučit ředitelce MŠ Na Příčné mezi přerušit od pondělí 16.3.2020 do odvolání provoz MŠ. RMČ přihlédla ke skutečnosti, že MŠ nyní navštěvuje 5 dětí, z toho 3 děti jsou děti matek na mateřské dovolené a rodiče zbývajících 2 dětí jsou schopni také zajistit pro děti péči. Ostatní rodiče již od 11.3.2020 své děti do MŠ neposílají.

Dalšími důvody doporučení jsou, že v minulých dnech byl potvrzen první komunitní přenos viru na území Prahy, Praha je nejvíce zasaženou oblastí ČR a na Praze 12 již onemocnělo i dítě z MŠ Hasova.

 

Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy
z vážných technických důvodů

Ředitelka Mateřské školy, Praha 4, Na Příčné mezi 186 rozhodla po projednání se zřizovatelem a v souladu s §3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, o přerušení provozu mateřské školy.

K přerušení provozu bylo přistoupeno na základě současné epidemiologické situace a jejich dopadů, a to ve dnech od 16. 03. 2020
do odvolání.

V Praze - Šeberově dne 15. března 2020

Dagmar Řeháková
ředitelka školy

V případě nejasností a pro veškeré informace volejte ředitelku školy na telefonní číslo: 732 833 242

Prosíme rodiče, kteří mají zájem o vystavení potvrzení o ošetřovném, aby kontaktovali ředitelku školy emailem msseberov@seznam.cz nebo telefonicky 732 833 242, která jim toto potvrzení vystaví a odešle emailem.

  1. Formulář žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení najdete ke stažení na: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf
  2. Všeobecné informace ke koronaviru, vyplnění a podání formuláře na ošetřovné najdete na:
    https://www.mpsv.cz/informace-ke-koronaviru