Kvalita vody vybraných koupacích míst v Praze

16.08.2021

kontrolní šetření kvality vody vybraných koupacích míst a aktualizujeme webovou prohlížečku, uloženou na adrese: http://www.dibavod.cz/vodni-rekreace-praha

Informace o výsledcích projektu najdete také na webu: https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/polrustu2rekreace