Dopravní omezení v okolí

30.11.2017

Prodloužení dopravního omezení na Kocandě do 30.11.2017

komunikace: sil. II/101 – ul. Pražská z důvodů: oprava mostu - uzavírka vždy jednoho jízdního pruhu v úseku : most ev.č. 101-009 na Kocandě termín : od 12.6.2017 do 30.11.2017 Doprava bude v úseku stavby vedena jedním jízdním pruhem kyvadlově přes mostní provizorium, řízena světelným signalizačním zařízením.
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5

UZAVÍRKA A REKONSTRUKCE ULICE VÍDEŇSKÁ

Od 16.10.2017 bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce povrchu ulice Vídeňská na celém katastrálním území obce Vestec.
Práce jsou rozděleny do 6 etap, které budou plynule navazovat a vždy uzavřou část ulice. Délka uzavírek je ovlivněna technologickými možnostmi zhotovitele....
Tento projekt je financován ze Středočeského kraje.
Autobusové linky budou i nadále v provozu po svých trasách.
Pro cestu do okolí je třeba využít objízdných tras, které jsou vyznačeny.
Uzavírky budou v období 16.10-30.11.2017
Podrobnosti zde http://vestec.cz/rozsahla-uzavirka-ulice-videnska/

Rekonstrukce komunikace v okolí okružní křižovatky Kunratická spojka, v úseku V Zákopech - Vídeňská probíhá od 1.10 do 26.10. - provoz je řízen semafory.