Baráčnická rychta v Hrnčířích

04.09.2018

 

I když se přes prázdniny většina kroužků a kurzů nekoná, v Baráčnické rychtě se toho i přesto dělo docela hodně. Probíhaly Příměstské tábory Ateliéru Aja-Tera vedené paní Janou Stangelovou a děti si užily spoustu zábavy. Pravidelně, nebo po předchozí dohodě s lektorkami, se konaly různé kurzy cvičení, jógy a pilates pro seniory. Připravovali jsme pro Vás konečný rozvrh hodin se všemi kroužky a kurzy, které budou v nabídce od září, organizovali jsme Den otevřených dveří a Dětský bazárek. 

Den otevřených dveří se bude konat 4.9.2018 v době od 14:00 do18:30 hodin v Baráčnické rychtě. Budete si moct prohlédnout všechny místnosti, ve kterých probíhají kroužky pro děti a kurzy pro dospělé, a seznámit se s programem rychty na další pololetí. Ve 14:20 začnou v zrcadlovém sále 20minutové bloky, ve kterých se vám postupně představí naše lektorky ve svých ukázkových hodinách. Vzhledem k většímu počtu kroužků se budou některé prezentovat i v herničce. V přízemí se můžete těšit na ukázky všech kroužků Ateliéru Aja-Tera. Po celou dobu bude otevřena i dětská hernička, která bude – mimo doby, kdy zde bude program – plně k dispozici. Za příznivého počasí bude městskou částí zařízen skákací hrad.

V tabulce níže najdete aktualizovaný rozpis prezentací kurzů a kroužků. Svou účast potvrdily téměř všechny lektorky. Pouze hudební škola Yamaha se omluvila, jelikož jim termín nevyhovuje. Paní Kateřina Matyášová také nemůže, ale na její hodinu se může přijít podívat kdykoliv po předchozí domluvě.

 

 

ZRCADLOVÝ SÁL

 

 

HERNIČKA

14:20-14:45 Malý Muzikant

 

14:50 – 15:10 Petra Kaňová

 

15:15 – 16:15 U Motýlků

 

16:20 – 16:40 Romana Pospíšilová

16:20-16:40 U Motýlků

16:45-17:25 Šárka Rajtorová


17:30 – 17:50 Petra Vovsová

 

17:55 – 18:15 Petra Brejchová

 

V přízemí budou po celou dobu probíhat také prezentace všech kroužků z dílničky.

V sobotu 8.9.2018 se bude konat Dětský bazárek. Doufáme, že se tentokrát ozve více zájemců o prodej a nebudeme muset akci rušit. Všichni, kdo mají doma již nepotřebné dětské oblečení, hračky a jiné příslušenství, si mohou rezervovat své prodejní místo na mailu info@baracnicka-rychta-hrncire.cz, nebo na tel. čísle 723 934 450. Začátek prodeje bude v 10:00, ukončení pak ve 14:00. 

Kurzy od září

Již v předešlém čísle Zpravodaje jsme informovali o plánovaných kroužcích na září. Téměř vše zůstává beze změny, pouze ve středu ráno bude hodina Pilates pro všechny. Lekce Pilates pro maminky se bohužel nenaplnily. 

Jóga v Hrnčířích. Během letních prázdnin cvičíme jógu VENKU. Místo je již ověřené z minulého roku a protože je nedaleko Baráčnické rychty, můžeme se v případě špatného počasí přesunout pod střechu. Zájemci o cvičení prázdninové jógy pošlete, prosím, svůj email na adresu: brejchovap@gmail.com. Budou vám chodit pozvánky a informace ohledně dne a času k těmto lekcím. 10. 9. v Rychtě startují nové kurzy jógy v pondělní a ve čtvrtek od 19:45 – už nyní se můžete hlásit!!!Přeji pohodové prázdniny JPetra Brejchová

 

Pilates s Petrou Kaňovou. Středa 8.30 - 9.30 Pilates pro všechny. Čtvrtek 9.00 – 10.00 Pilates 55+. Pilates nás učí zdravému držení těla. Získáte zdravé návyky abyste si ani při jiných druzích cvičení neubližovali. Naučíte se správně dýchat, zapojíte hluboký stabilizační systém a hluboce uložené svaly, které jste ani nevěděli, že vůbec máte. Posílíte pánevní dno a předejdete tak inkontinenci, posílíte šikmé břišní svalstvo a získáte užší pas. Cvičení je v pomalém rytmu, ale intenzivní. Cvičení je zakončena mini aroma masáží. V případě zájmu o individuální lekce pilates, jógy, nebo masáže volejte 725 396 236.

 

Cvičení s Romanou Pospíšilovou. I v létě nezahálíme a cvičíme venku na Hrnčířském dětském hřišti. V případě špatného počasí máme v záloze naší oblíbenou Baráčnickou rychtu a od záři už se zase do ní těšíme. Kdo by měl zájem o info o lekcích a termíny cvičení, pište na romana.pospisilova76@seznam.cz. 

 

Zdravotní cvičení.Kondičně-kompenzační cvičení, které je vhodné nejen pro starší generaci, pro redukci váhy, pro uvolnění, prodýchání, protažení a posílení těla, ale také jako aktivní odpočinek pro studenty a střední generaci čelící rychlosti času dnešní uspěchané doby. Při cvičení používáme také  hole pro nordic walking, se kterými lze rovněž domluvit společné výšlapy po okolí. Dále cvičíme podle DNS systému prof. Koláře. Registrací do „KLUBU AKTIVNÍCH 55+“ lze čerpat finanční bonusy.Zacvičit si můžete přijít každou středu od 18:30 nebo od 19:30 s Mgr. Šárkou Rajtorovou, mob.603 261 306, kondicestyl@gmail.com, www.kondicestyl.cz. Začínáme ve středu 12.9.2018. Přihlásit se na cvičení můžete již nyní.

 

V Baráčnické rychtě lze otevřít další kurzy. Cvičení pro těhotné a po porodu a to buď skupinové, nebo individuální cvičení pod odborným dohledem. Čchi kung a Tai chi pro seniory je velmi oblíbené pomalé čínské cvičení, které pomáhá navrátit fyzickou i psychickou kondici, prodýchat vnitřní orgány, protáhnout tělo, pomoci s koordinací a rovnováhou. 

V případě zájmu o nabízené cvičení kontaktujte prosím Mgr. Šárku Rajtorovou, 
mob.: 603 261 306, kondicestyl@gmail.com, www.kondicestyl.cz

 

Kurzy orientálních tanců. Ke stávajícímu kurzu přidáváme ještě další kurzorientálních tanců pro začátečnice/mírně pokročilé tanečnice od 11.9.2018, který bude probíhat každé úterý od 19:00 hod. Při tanci posilujete bříško, nohy i ruce, naučíte se správné držení těla a spojujete cvičení s relaxací. Orientální tanec uvolňuje ztuhlou krční a bederní páteř, zmírňuje premenstruační syndrom a klimakterické potíže. Přidejte se k nám a tančete s námi!Cena kurzu:1500 Kč (15 hodin). Více info: Taneční studio Dalila, www.dalila.czdalila@dalila.cz

 

 

Kroužky pro děti

 

Cesta Tajči s dětmi.Všestranný pohybový kroužek pro děti 3-6 let staré, inspirovaný tradičním čínským cvičením tajči. Děti při cvičení rozvíjejí koordinaci, rovnováhu, posilují a protahují tělo, učí se rozcvičit. Pohybová aktivita, správně rozvíjená už od raného dětství, pomáhá ke správnému vývoji dětí a připravuje je pro pozdější různé jiné sportovní aktivity. Začínáme 12.9.2018 od 17:00 a dále budeme cvičit ve stejném čase pravidelně každou středu.  Kroužek vede Mgr. Šárka Rajtorová, mob.603 261 306, kondicestyl@gmail.com, www.kondicestyl.cz. Pro zajištění kvality cvičení bude počet dětí omezen, přihlásit své děti můžete již nyní. Noví zájemci budou mít první ukázkovou hodinu ZDARMA. 

Hudební škola Yamaha. Stejně jako loni, i letos je pro vás a vaše děti připraven Program Robátka(ROB), který je určen pro děti od 4 do 18 měsíců. Poznávání světa hudby prostřednictvím senzomotorických zkušeností. Program První krůčky k hudbě(KKK/KKK+)pro děti od 1,5 roku do 4 let (ve dvou věkových kategoriích). Obsahem jsou písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, jednoduché taneční krůčky, rytmizování básní, hra na rytmické hudební nástroje, výtvarné či pracovní činnosti. Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí.

Ukázková lekce v pondělí 10.92018 v Baráčnické rychtě!

 9:15 hod   PRVNÍ KRŮČKY             
10:10 hod   ROBÁTKA     
11:00 hod   PRVNÍ KRŮČKY

Kurzy povede zkušená lektorka Monika Urbanová -maminka dvou dětí, která působí v HŠ YAMAHA od roku 2009. Je také aktivní vedoucí na dětských táborech a hraje v kapele na baskytaru. Při LŠU studovala hru na klavír (10 let) a působila ve sboru. Absolvovala rockovou školu v oboru baskytary. 

Více informací o všech kurzech a on-line zápis (= REGISTRACE K UKÁZKOVÉ LEKCI) na: www.yamahakurzy.cz.

Cvičení rodičů s dětmi 1,5-3 let. Cvičení rodičů s dětmi je vhodné pro všechny malé nadšence už od útlého věku. Zaměřeno je na všestranný rozvoj pohybového aparátu dítěte, smyslové vnímání a psychosociální rozvoj. Děti cvičí a učí se za aktivní účasti rodičů a v bezpečném prostředí objevují, jak spolupracovat s dospělými a ostatními dětmi. Seznamují se se sportem, náčiním a nářadím. Děti pravidelným pohybem získávají dobrou fyzickou kondici a zdravé sebevědomí. Společné cvičení rodičů a děti přináší oběma spoustu krásných prožitků a mnoho radosti z nových dovednosti. Kroužek zajišťuje organizace Žít spolu o.p.s., Rodinné centrum U Motýlků, tel.: 608 323 545, mail: kurzy@umotylku.cz, web: umotylku.cz

 

Cookie v pohybu pro rodiče a děti od 2-3 let. Cookie v pohybu pomáhá dětem budovat kladný vztah k anglickému jazyku netradičním a velmi efektivním způsobem. Každá hodina je zábavná forma pohybové aktivity, která umožňuje, aby děti lépe pochopily smysl anglických slovíček. Díky pohybu se lehce naučí základy anglického jazyka, až jim pomůže si slovíčka i lépe pamatovat. V lekcích se používají audiovizuální pomůcky, děti se s pomocí rodičů učí říkanky a písničky. Po celou dobu výuky nás provází maňásek kocourka Cookie. Kroužek zajišťuje organizace Žít spolu o.p.s., Rodinné centrum U Motýlků, tel.: 608 323 545, mail: kurzy@umotylku.cz, web: umotylku.cz

 

Angličtina s Cookie pro děti 3-6 let. Kurz angličtiny pro nejmenší děti je založený na poslechu a mluvení. Děti jsou prostřednictvím písniček doprovázených pohybem pozvolna seznamovány s jazykem, naučí se vnímat jiný jazyk než mateřský. Děti se určitě rády zapojí do jednoduchých pohybových aktivit, sluchových a rytmických her, hádanek, hraní příběhů, vymalovávání či lepení samolepek. Kroužek zajišťuje organizace Žít spolu o.p.s., Rodinné centrum U Motýlků, tel.: 608 323 545, mail: kurzy@umotylku.cz, web: umotylku.cz

 

Pohybová průprava pro děti 3-6 let. Cvičení podporuje všestranný pohybový rozvoj s využitím nejrůznějšího náčiní a nářadí. Obsahem cvičení je především rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí i jako doplněk nebo průprava k jiným sportům. Cvičení probíhá formou pohybových her a sportovních soutěží, kdy se děti učí zdravé soutěživosti, tolerantnosti vůči druhým při sportování. S námi děti nasměrujete k celoživotní lásce k pohybu, a snížíte tak riziko, že budou obézní a nepohyblivé. Kroužek zajišťuje organizace Žít spolu o.p.s., Rodinné centrum U Motýlků, tel.: 608 323 545, mail: kurzy@umotylku.cz, web: umotylku.cz

 

Malý Muzikant. Kurz pro děti od 18 měsíců do 4 let za přítomnosti rodičů. 
Každá hodina rozvíjí jedno téma, které zpracujeme ve formě písniček, říkadel, pohybových her, povídání si, poslechu tematických skladeb a tvoření. Budeme hrát na nejrůznější rytmické nástroje a naučíme se být spolu. Celou hodinou nás provede postavička Sluníčka, které nás naučí se pěkně přivítat a rozhýbat. Pomocí rituální hry si procvičíme ,co to je nahlas, potichu, rychle, pomalu, vysoko, nízko a další zajímavé aktivity. Kurz je postaven na autorském CD Veroniky Diamantové.
Cena kurzu 2250/15 hodin, délka lekce 45 minut. V ceně je již započítán i pracovní sešit a CD. 

UKÁZKOVÉ LEKCE - registrujte se do kurzu, aby vám systém držel místo! Fakturu, která vám automaticky dorazí prozatím ignorujte a zaplaťte až v případě, že se rozhodnete do kurzu NAstoupit. Rozhodnete-li se do kurzu poté NEnastoupit, nic neplatíte a vaše registrace bude stornována. Více info: Šárka Šejcová, tel.: 724 295 363 www.malymuzikant.cz

 

Ateliér Aja-Tera

 

V přízemí Baráčnické rychty (v tzv. „Dílničce) se budou konat od září následující kurzy, kroužky a poradny. Snažili jsme se vyhovět všem podnětům, co se k nám dostaly a doufáme, že si každý vybere. 

Hokusy-pokusy.  Pro děti od 6 - 15 let.NEWTONOVO kolo míchání barev, index lomu světla, vesmírné krystaly, výroba sopky, analytické zjišťování přítomnosti škrobu, výroba CO2, Jouleův zákon v praxi, jak vzniká mýdlo, výroba DaVinciho létajícího stroje, jak vznikají fosilie. To si všechno vyzkoušíme na vlastní kůži JKaždý bude mít i svůj vědecký deník. Začínáme vždy v 17:00-18:00 každé pondělí od 17.9.2018. Cena kurzovného: 1 100,- Kč

 

Dílna pro kutily.  Pro děti od 5 - 15 let. Práce nejen se dřevem, stavění ptačích budek ze dřeva, keramická pítka, tvoření mozaikových podložek, vypalování do dřeva, gravírování a lept skla. Tematická tvoření. Dinosauří projekty, hledání záhad mumií a podíváme se i do kosmu. Vyrábět budeme robota i raketu. Začínáme vždy od 17:00 – 18:00 každý čtvrtek od 20.9.2018. Cena kurzovného: 1 100,- Kč

 

Keramika pro všechny. Pro děti od 4 let do dospěláckého věku. Pojďte si s námi zatočit na kruhu, vytvořit originální dlaždice á la Maříž. Vyzkoušíme si jednoduché vázičky, zápichy do květníků, mozaiku, výrobu moderních broží, keramických závěsů, ptačích pítek, keramických mandal s pravými krystaly, výrobu aroma lampiček, zvonkoher a spoustu dalších věcí.

Začínáme vždy v 16:00-17:00 každé pondělí od 17.9.2018. Cena kurzovného: 1 200,- Kč

 

Dramatický kroužek. Pro děti od 6 - 13 let. Procvičování paměti, správná výslovnost, recitace, monology a dialogy. Pro děti s hyperaktivitou i pro ostýchavé. Nastudování pohádky s výrobou kostýmů a představení pro rodiče. A vyzkoušíme si i výrobu benátských masek. Začínáme vždy od 17:00 – 18:00 každé úterý od 18.9.2018. Cena kurzovného: 1 100,- Kč

 

Dětský klubík. Pro děti od 5 - 13 let. Tvoření dle tématu, keramika, ruční práce, práce se dřevem, vycházky, projekty, návštěvy muzeí a památek Prahy. Víte kde je u nás Muzeum hrůzy?  Umíte sestavit toho správného draka?  Jak se staví ptačí budka?  To všechno se tu naučíte a dozvíte. Začínáme vždy od 16:30 – 18:00 každou středu od 19.9.2018. Cena kurzovného: 1 100,- Kč

 

Montessori herna Pro děti od 1,5 – 4 let. Orientace dítěte v běžném životě, budování sebedůvěry a úcty v jednoduchých čtyřech krocích (zařazení v praktickém životě, psychosenzomotorika, kreativní sebevyjádření, komunikace). Ukážeme směr a dítko si samo vybere tu správnou cestu J. Začínáme vždy od 10:00 – 11:00 každý čtvrtek od 20.9.2018. Cena kurzovného: 600,- Kč

 

Dopolední výtvarka pro mrňousky. Pro děti od 2 - 4 let. Otisky ovocem, malování na hrnečky, malování sádrových odlitků, výroba sněžítek, dinogami, výroba puzzle. Otisky tlapek do keramiky, veselé hračky do vany a spousta jiného. Budeme vesele dovádět. Za vzornou práci následuje vždy motivační odměna JZačínáme vždy od 10:00 – 10:45 každé úterý od 18.9.2018. Cena kurzovného: 500,- Kč

 

Výtvarka.Pro děti od 5-15 let 

Tvoření mozaiky, základ kresby, výroba FIMO šperků, projekty, batikování a šablonování textilu, korálkování, floristika, výroba stínových loutek, tvoření sněžítek. Adventní věnce, halloweenské řádění. Výroba svíček a mýdel. Začínáme vždy od 16:30 – 17:30 každý čtvrtek od 20.9.2018. Cena kurzovného: 1 100,- Kč

 

Kontakt: stangelici@gmail.com, tel. 728 143 598

 

http://baracnicka-rychta-hrncire.cz