Aktuality

10.06.
2019

Přesun stanoviště tříděného odpadu v Hrnčířích v ulici Hypšmanova

V druhé polovině května byly přemístěny nádoby na tříděný odpad v ulici Hypšmanova. Na základě opakovaných stížností občanů a po upozornění dopravních orgánů, že umístění nádob uprostřed ulice přímo na komunikaci ohrožuje bezpečnost provozu, bylo rozhodnuto o jejich přesunu na bezpečnější místo. Aby mohly...

více čtěte zde
14.05.
2019

Výzva k podání žádosti o dotace na podporu sportovní výchovy mládeže

  VÝZVA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ za účelem poskytnutí dotace neziskovým organizacím na podporu činností nestátních neziskových organizací, působících na území MČ Praha - Šeberov, které dlouhodobě zajišťují   organizovanou sportovní výchovu registrované mládeže v jednotlivých nestátních neziskových organizacích v souladu...

více čtěte zde
30.04.
2019

Starosti starostů ze Šeberova na PrahaTV

https://prahatv.eu/porady/starosti-starostu/starosti-starostu-22-03-2019-09-43

více čtěte zde
10.02.
2019

Obnova lesů v naší MČ

Na začátku tohoto týdne a dále v průběhu měsíce února a března budou Lesy hl. m. Prahy v lesích spadajících do naší městské části provádět obnovní zásahy, především formou jednotlivého výběru po ploše porostu, a to primárně za účelem podpory přirozeného zmlazování porostu. Tento způsob obnovy...

více čtěte zde