Aktuality

15.06.
2020

Výdej ochranných prostředků proti koronaviru občanům MČ

Vydávání dezinfekce a roušek občanům každé úterý v Šeberově u ÚMČ a každý čtvrtek v Hrnčířích u Baráčnické rychty bylo ukončeno 28.5.2020. Po tomto datu je dezinfekce k vyzvednutí pro občany na ÚMČ v Šeberově v běžných úředních hodinách.    

více čtěte zde
12.06.
2020

Chodník K Hrnčířům x Novákova

Nový chodník na hlavní ulici K Hrnčířům směrem do ulice Novákova včetně navazujícího přisvětleného přechodu pro chodce bude pro naší městskou část o prázdninách stavět spol. DEPA. Nejprve provede výkopy pro přemístění veřejného osvětlení. Po jeho přemístění budou položeny nové povrchy. Výstavba si...

více čtěte zde
12.06.
2020

Rekonstrukce a opravy komunikací v Šeberově

  Již v roce 2017 jsme nechali zpracovat pasport komunikací a chodníků na území MČ. Na jeho základě jsme požádali hl. m. Prahu o dotaci z rozdělované rezervy. Byla nám přidělena dotace ve výši 2 mil. Kč, další 3 mil. Kč máme na letošní rok v rozpočtu MČ. Proto jsme z pasportu vybrali nejpostiženější ulice a vypsali veřejnou...

více čtěte zde
12.06.
2020

Čekárny na zastávky MHD

V dubnu jsme zveřejnili výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace v režimu zakázky malého rozsahu na dodávku 5 čekáren - přístřešků - na zastávky MHD: Přístřešek 1 - zastávka MHD Hrnčířský hřbitov (ul. KLabeškám, směr Rozkoš, u amerických domků), Přístřešek 2 -...

více čtěte zde
12.06.
2020

Výstavba evakuační stanice v ulici K Safině a bytového domu za statkem v Hrnčířích

Hl. m. Praha zastoupené Pražskou vodohospodářskou společností (PVS) a pp. Chomenko a Sidorov (investoři sousedního statku vHrnčířích) uzavřeli 4. 1. 2017 smlouvu o právu provést stavbu , kterou pp. Chomenko a Sidorov povolují PVS provést stavbu evakuační stanice Hrnčíře na části pozemku parc. č. 872/2 vk. ú. Šeberov. K uvedené smlouvě byl 3. 12. 2018...

více čtěte zde
12.06.
2020

Výsadba zeleně - výzva č. 9/2019 v rámci Národního programu Životní prostředí

  V letošním roce bychom rádi pokračovali ve výsadbě stromů na pozemku č. parc. 1149 v Hrnčířích na konci ulice K Safině. Na pozemku bývala mezideponie stavebního materiálu. V roce 2019 jsme z dotace od hl. m. Prahy pozemek zrekultivovali a vznikl projekt na jeho přeměnu v parkovou plochu. V roce 2019 byly vytvořeny zpevněné cestičky, vysázen živý plot, vyseta...

více čtěte zde
11.11.
2019

PETICE - Nesouhlas s podnětem na pořízení změny územního plánu pozemků mezi dálnicí D1 a stávající zástavbou Šeberova

Pokud vám záleží na budoucnosti Šeberova, jste aktivními občany a nesouhlasíte s návrhem masivní zástavby mezi stávající zástavbou Šeberova a dálnicí D1, zastavte se na ÚMČ podepsat petici nebo můžete vytisknout přiložený petiční arch a nasbírat více podpisů a doručit ho na ÚMČ. Petiční archy k podpisu jsou také ve...

více čtěte zde