Stavební práce na dálnici D1 u Prahy

15.06.2020

Ředitelství silnic a dálnic obnovuje v pátek 12. června práce na opravě dálnice D1 v km 2,4 - 11,2 vesměru z Prahy. V rámci opravy dojde ke kompletní výměně povrchu vozovky, sanaci mostů, k opravěodvodnění, dílčím opravám podkladních vrstev, dopravního značení, protihlukových stěn aveřejného osvětlení. Rekonstrukcí projdou také obě odpočívky v Újezdu u Průhonic.V pátek 12. června bude po ukončení odpolední dopravní špičky zahájena instalace dopravníchomezení. Během neděle 14. června bude následně převeden provoz a místem se bude projíždětv režimu 2+3 jízdní pruhy. Vlastní práce budou zahájeny v pondělí 15. června.

Práce byly rozděleny do několika navazujících etap, aby byla v maximální možné míře zachovánaplynulost provozu. S postupem stavebních prací se tedy bude dopravní opatření v místě měnit.Doprava bude vedena převážně v režimu 2+2+1 jízdní pruh (tzn. 3 pruhy v jednom směru, 2 pruhyv druhém).V rámci zachování bezpečnosti řidičů, našich pracovníků i pracovníků zhotovitele prosíme všechny,kteří budou místem projíždět, o vzájemnou ohleduplnost a dodržování stanovených rychlostí.K tomuto účelu bude také instalováno úsekové měření rychlosti.

Dopravní omezení na dálničních exitech:- EXIT 8 na Dobřejovice a Čestlice bude uzavřen ve směru na Brno v termínu 15. 6. - 3. 7.- EXIT 6 na Průhonice - sjezd a nájezd na dálnici D1 nebude možný v termínu 4. 7. - 19. 7.- v srpnu bude na dva týdny uzavřen nájezd na dálnici D1 ze silnice II/101 od Říčan a Jeseniceve směru na Brno a doprava bude vedena po vyznačených objízdných trasách- na konci srpna zasáhnou práce EXIT 2 Šeberov a Opatov ve směru do Prahy, práce však budouprováděny po jízdních pruzích a tak již významně do plynulosti provozu nezasáhnou

Přehled prací v roce 2020:

- oprava vozovky v km 5,3 - 9,4 včetně větví exitu 6 vpravo

- oprava vozovky v km 9,4 - 9,7 v rozsahu odbočovacích pruhů

- oprava vozovky v km 11,2 - 12,0

- oprava odpočívky Újezd u Průhonic vlevo- oprava vozovek větví exitu 2 vlevo

- oprava vozovek všech přejezdů středního dělícího pásu v km 2,8 - 9,5

- výměna stožárů veřejného osvětlení a kab. rozvodů ve středním dělícím pásu v km 1,8 - 2,8

- výměna kabelových rozvodů a stožárů veřejného osvětlení

- doplnění svodidel v krajnici levého jízdního pásu v km 0,5 - 0,7 a podél připojovacích aodbočovacích pruhů exitu 2 vlevoD1

 

 

Oprava dálnice D1 od km 2,350 do km 11,200 vpravo a odpočívek Újezd u Průhonic L+P

zhotovitel: EUROVIA CScena: 423 mil. Kč bez DPH

termín: 06/2020 - 10/2020

(pokračování oprav z roku 2019, celková délka je 210 dní)