Ukončení uzavírky ulice K Šeberovu

04.09.2017

Uzavírka ulice K Šeberovu z důvodu výstavby gravitačního řadu splaškové kanalizace v Hrnčířích bude prodloužena do neděle 3.9.2017. Od pondělí 4.9.2017 bude obnoven normální provoz v plném rozsahu. Po tomto datu se budou dokončovat domovní kanalizační  přípojky. Práce na nich již budou probíhat pouze na chodnících a pásech veřejné zeleně.

Současně žádáme všechny uživatele podtlakové kanalizace v Hrnčířích, aby nevypouštěli jiné než splaškové vody do splaškové kanalizace. Pokud provozovatel kanalizace PVS a.s. zjistí, že někdo vypouští do splaškové kanalizace např. bazén nebo dešťové vody, bude udělovat vysoké pokuty. Podtlaková splašková kanalizace v Hrnčířích bude i po zprovoznění nové čerpací stanice u hřbitova a gravitačního řadu v ulici K Šeberovu dobře sloužit nám všem pouze tehdy, když nikdo nebude systém nadměrně zatěžovat. Děkujeme!