Přesun stanoviště tříděného odpadu v Hrnčířích v ulici Hypšmanova

10.06.2019

V druhé polovině května byly přemístěny nádoby na tříděný odpad v ulici Hypšmanova.

Na základě opakovaných stížností občanů a po upozornění dopravních orgánů, že umístění nádob uprostřed ulice přímo na komunikaci ohrožuje bezpečnost provozu, bylo rozhodnuto o jejich přesunu na bezpečnější místo. Aby mohly zůstat nádoby na tříděný odpad v lokalitě Hypšmanova, došlo k dohodě s majitelem soukromého pozemku na konci ulice, že můžeme pro tento účel jeho pozemek použít. Nádoby na tříděný odpad jsou tedy aktuálně umístěny na konci ulice Hypšmanova a jsou oploceny.

Věříme, že nový prostor pro nádoby je v dané chvíli nejrozumnějším kompromisem pro všechny občany, protože se výrazně zvýší bezpečnost provozu a zároveň zůstane zachována možnost ekologického třídění odpadu.

Zároveň bychom Vás rádi požádali, abyste případný tříděný odpad odkládali pouze do nádob k tomu určených, nikoliv vedle či jinam, aby se nestávalo, že odpad bude roztroušen po ulici.

Děkujeme.