Kompostéry

15.03.2018

 

V květnu 2017 jsme se rozhodli opakovaně podat upravenou žádost o dotaci z evropských fondů ze 68. výzvy Operačního programu životního prostředí na projekt „Kompostéry pro občany MČ Praha – Šeberov“ a byli jsme úspěšní. Získali jsme dotaci 85%, MČ se tedy bude podílet 15%. Podmínkou programu bylo vypsání veřejné zakázky. Dne 20.3.2018 proběhlo otevírání obálek a hodnocení nabídek. Došla pouze 1 nabídka za cenu 488 100 Kč bez DPH od spol. JRK Česká republika. Rada MČ proto dne 27.3.2018 rozhodla o uzavření smlouvy s touto společností. Smlouva bude uzavřena do 14 dnů a zahradní plastové kompostéry, které budou následně bezplatně zapůjčeny občanům MČ, a kontejner na použitý textil by měly být podle této smlouvy dodány do 12 týdnů od podpisu smlouvy, což je nejpozději začátkem července.  

Bezprostředně po dodání oslovíme postupně jednotlivé zájemce, kteří se přihlásili prostřednictvím ankety v roce 2016. Pokud nebudou všechny zakoupené kompostéry rozdány, zveřejníme poté výzvu pro další zájemce.