Výzva k podání žádosti o dotace na podporu sportovní výchovy mládeže

14.05.2019

 

VÝZVA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ

za účelem poskytnutí dotace neziskovým organizacím na podporu činností nestátních neziskových organizací, působících na území MČ Praha - Šeberov, které dlouhodobě zajišťují  organizovanou sportovní výchovu registrované mládeže v jednotlivých nestátních neziskových organizacích v souladu s Podmínkami pro udělení dotací, schválenými dne 29. 4. 2019 Radou MČ Praha-Šeberov, č. usnesení 3/12/2019/RMČ.

 

Žádosti je možné podávat do 31. 5. 2019 do 12 hodin.

Podmínky pro udělení dotací na základě žádostí o poskytnutí dotace MČ Praha – Šeberov
a formulář žádosti jsou přílohou této výzvy.

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení

Datum Soubor Poznámka
14.05.2019 Výzva k podání žádosti
14.05.2019 Podmínky udělení dotace
14.05.2019 Formulář žádosti