Aktuality

27.06.
2022

Problémy s kanalizací v Hrnčířích

Vzhledem k počasí v uplynulých dnech došlo k poruše podtlakového systému odvodu splaškových vod. Vývoz jednotlivých šachet provádí pomocí fekálních vozů PVK. V případě potřeby volejte jejich dispečink 606 769 037, strojníci 602 667 215. Na odstranění potížích se intenzivně pracuje.      

více čtěte zde
08.04.
2022

Omezení dopravy na ul. K Hrnčířům

  Dopravní omezení v souvislosti s posílením inženýrských sítí a rekonstrukce ulice K Hrnčířům mezi Šeberovem a Hrnčíři O tom, proč je tato stavba realizována, že investorem je hl. m. Praha, zhotovitelem Skanska, návrhy dopravních opatření, včetně jejich projednání a poté instalaci provádí zhotovitel, tedy opět...

více čtěte zde
08.04.
2022

Omezení dopravy v Hrnčířích

  Výstavba evakuační stanice a nového gravitačního řadu splaškové kanalizace v Hrnčířích V Hrnčířích je od r. 2001 splašková kanalizace řešena systémem podtlaku. Systém je dlouhodobě přetížen. Z tohoto důvodu již několik let nejsou připojovány ke splaškové kanalizaci nové objekty a výstavba v...

více čtěte zde
08.04.
2022

Metropolitní plán Prahy - veřejné projednání

Metropolitní plán Prahy   Co je metropolitní plán? Metropolitní plán se má stát novým územním plánem hl. m. Prahy . Jeho pořizování bylo zahájeno na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 7. 6. 2012. Zastupitelstvo rozhodlo o ukončení příprav předchozího územního plánu (tzv. Koncept 09)....

více čtěte zde