Výsadba zeleně - výzva č. 9/2019 v rámci Národního programu Životní prostředí

12.06.2020

 

V letošním roce bychom rádi pokračovali ve výsadbě stromů na pozemku č. parc. 1149 v Hrnčířích na konci ulice K Safině. Na pozemku bývala mezideponie stavebního materiálu. V roce 2019 jsme z dotace od hl. m. Prahy pozemek zrekultivovali a vznikl projekt na jeho přeměnu v parkovou plochu. V roce 2019 byly vytvořeny zpevněné cestičky, vysázen živý plot, vyseta květnatá louka a vysázeno pár stromů podle zpracovaného projektu spol. Living in green s.r.o.. Nyní bychom na pozemku rádi vysázeli další stromy, na které jsme v minulém roce již neměli finanční prostředky, a vytvořili tak příjemnou oázu pro odpočinek pod stromy nebo procházky s pejsky.

Na konci loňského roku byla vyhlášena výzva č. 9/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí. Předmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů. Rozhodli jsme se do výzvy přihlásit a pokusit se tak získat finanční prostředky na kompletní osázení pozemku listnatými stromy, částečně ovocnými. 15. května jsme podali žádost "Výsadba stromů na území Městské části Praha - Šeberov" o 249,5 tis. Kč z 250 tis. maximálně možných.

Nyní čekáme na vyhodnocení žádosti. Pokud budeme úspěšní, mohli bychom z dotace na podzim tohoto roku pořídit 40 stromů včetně materiálu potřebného k jejich výsadbě. Vlastní výsadbu bychom však mohli realizovat pouze za pomoci vás - našich občanů. O úspěšnosti žádosti vás budeme informovat a budeme se těšit na společné sázení.