Rekonstrukce podtlakové splaškové kanalizace v Hrnčířích

03.09.2017

zde je odkaz na článek na novinky.cz, který vyšel na téma rekonstrukce kanalizace v Hrnčířích:

https://www.novinky.cz/domaci/436662-prijezd-do-prahy-pres-seberov-se-uzavre.html?source=FBS

 

 

V letošním roce se bude mimo 1. etapy, tedy posílení podtlakové čerpací stanice u Hrnčířského hřbitova, realizovat především 2. etapa rekonstrukce podtlakové splaškové kanalizace v Hrnčířích, tedy vybudování nového gravitačního kanalizačního řadu od ulice K Safině, okolo kostela sv. Prokopa až k čerpací stanici u Hrnčířského hřbitova, následné přepojení všech objektů v ulici K Šeberovu v daném úseku, amerických domků a nově zrekonstruovaného statku přímo do tohoto gravitačního řadu a odlehčení tak celému systému.

V původních jednáních s realizační firmou  nám bylo vždy slibováno alespoň částečné zajištění průjezdu hlavní ulicí K Šeberovu vždy v 1 jízdním pruhu řízeném semafory. Nyní, kvůli novému požadavku od TSK, kdy TSK nařídila obnovení povrchu ulice K Šeberovu v celé šířce až do hloubky tzv. kufru, tedy cca 0,5m, bude nutná úplná uzavírka hlavní ulice K Šeberovu v úseku od ulice K Safině ke kruhovému objezdu u hřbitova. Na následných jednáních o dopravně inženýrském opatření v průběhu stavby se nám alespoň podařilo ve spolupráci s Vestcem, Jesenicí a Průhonicemi zabránit uzavírce v období školního roku. Také se nám podařilo vyjednat, že uzavírka ulice K Hrnčířům u kruhového objezdu u hřbitova bude probíhat sice v období školního roku, ale bude vždy průjezdná alespoň pro MHD a s pomocí Městské policie se pokusíme dohodnout alespoň ranní průjezd rodičů s dětmi do základní školy.

Oznámení o uzavření místní komunikace

Společnost SYNER VHS Vysočina oznamuje, že v důsledku provádění rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici K Hrnčířům a ulici k Šeberovu bude omezen provoz na těchto pozemních komunikacích:

Ulice K Hrnčířům:

Ulice K Šeberovu:

1) Druh uzavírky: úplná mimo BUS

2) Rozsah uzavírky: úplná mimo BUS, od kruhového objezdu-konec obce

3) Délka uzavírky: 150m

4) 15.5.2017-9.6.2017 mezi kruhovým objezdem a ČS cca 60m

10.6.2017-30.6.2017 od ČS směr Šeberov cca 60m 15.5.2017-14.7.2017 startovací jáma u Hřbitova

5) Objízdná trasa: K Labeškám, Kunratická spojka, Na Jelenách

1) Druh uzavírky: úplná

2) Rozsah uzavírky: úplná, od kruhového objezdu-ulice K Safině

3) Délka uzavírky: 573m

4) Termín uzavírky: 1.7.2017-31.8.2017

5) Objízdná trasa: Vestecká, Vídeňská, Kunratická spojka, K Labeškám

 

Průběh výstavby:

K Hrnčířům:

K Šeberovu:

Přes kruhový objezd bude provedena pokládka kanalizace metodou řízeného podvrtu, tímto bude kruhový objezd po celou doby průjezdný. Zbytek pokládky v ulici K Hrnčířům bude prováděn otevřeným výkopem ve dvou záběrech od Š3 směrem k Čerpací stanici ČS1a od Š24 k Čerpací stanici ČS1.

V této komunikaci bude zachován příjezd MHD, vozidel  IZS a rezidentů. Po dobu výstavby bude zasažená komunikace opatřena provizorním povrchem. Finální povrchy budou provedeny po dokončení všech výkopů.

Postup bude současně ve dvou záběrech od Š4 a od Š12 směrem nahoru, (viz výkres situace) přičemž otevřený výkop bude v max. délce 100m v každém záběru. Současně se budou provádět přípojky a příčné překopy tak, aby byl otevřen max. jeden příčný překop denně s ohledem na zachování příjezdu vozidel  IZS a rezidentů. Po dobu výstavby bude zasažená komunikace opatřena provizorním povrchem. Finální povrchy budou provedeny po dokončení všech výkopů.

 

Za způsobené omezení se Vám omlouváme.

Děkujeme za pochopení,

Ing. Jiří Jureček, stavbyvedoucí

jurecek@vhsvysocina.cz

Vedení MHD v době úplné uzavírky ul. K Šeberovu o letních prázdninách

Změna vedení linek 326 a 327 bude pouze v době prázdninového provozu, tj. od 1.7. do 2.9.2017.

Od 3.9.2017 bude obnoven normální provoz.

Po dobu výluky budou zrušeny zastávky „Hrnčíře“ v obou směrech.

Do zastávky „Drazdecká“ budou vedeny linky 326 a 327 v intervalu 20 minut v ranní špičce, 30 minut v odpolední špičce a 60 minut v sedle a o víkendech. Zastávka „Drazdecká“ bude sloužit pro oba směry (Opatov, Jesenice).

Objízdná trasa bude vedena ulicemi Osvětová – Loucká při úplné uzavírce ulice K Šeberovu. V ulicích Osvětová a Loucká bude umístěno dopravní značení B28 a na vjezdu do ul. Osvětová IP22 „Pozor, provoz BUS“.

Provoz v zastávce „Hrnčířský hřbitov“ nebude omezen.

Linka 165 bude po celou dobu výstavby bez omezení.

 

Výkres situace zde (pro zvětšení klikněte):

foto