Rekonstrukce a opravy komunikací v Šeberově

12.06.2020

 

Již v roce 2017 jsme nechali zpracovat pasport komunikací a chodníků na území MČ. Na jeho základě jsme požádali hl. m. Prahu o dotaci z rozdělované rezervy. Byla nám přidělena dotace ve výši 2 mil. Kč, další 3 mil. Kč máme na letošní rok v rozpočtu MČ. Proto jsme z pasportu vybrali nejpostiženější ulice a vypsali veřejnou zakázku na:   

1.      rekonstrukci komunikace Mezi Poli

2.      opravu vozovky a obrub v ulici Hrozného - částečně hotovo

3.     opravu vozovky, chodníku a obrub v ulicicKe Šmejkalu - částečně hotovo

4.     opravu vozovky, chodníku, obrub a armatur v ulici Musilova 

5.      opravu vozovky, chodníku a obrub v ulici Lesného

6.      opravu vozovky, chodníku a obrub v ulici Pouchova - hotovo

7.      opravu vozovky, chodníku a obrub v ulici Na Proutcích - částečně hotovo

8.      opravu armatur v ulici K Hrnčířům

9.      opravu vozovky, chodníku, obrub a armatur v ulici Mezi Rybníky - hotovo předláždění a oprava obrub, ještě bude probíhat asfaltování

10.  opravu vozovky, chodníku, obrub a armatur v ulici Tužebníkova - hotovo

opravu armatur v ulici V Rákosí 

 

Nejnižší cenu nabídla spol. HES stavební, která nám již v loňském roce rekonstruovala ulici V Úhoru. Podmínkou veřejné zakázky je realizace do 30. září 2020.

 

Plánované termíny oprav, které omezí dopravu:

Rekonstrukce komunikace Mezi Poli - 31.8. - 13.9.2020

Oprava křižovatky Na Proutcích x Hrozného 25.8. - 28.8.2020

Asfaltování ul. Mezi Rybníky 24.8.2020

Všichni dotčení občané budou předem informování lístky ve schránkách.

Na opravy jsou využity prostředky ze zvýšené daně z nemovitosti. Pokud bychom v minulém roce nesouhlasili se zvýšením této daně, neměli bychom na opravy komunikací prostředky ani v rozpočtu městské části, ani bychom nedostali dotaci od hl. m. Prahy. Provedení nutných oprav by tak bez zvýšení daně z nemovitosti nebylo možné. V příštím roce budeme v opravách pokračovat dalšími ulicemi v Šeberově.