Aktuality

04.05.
2020

Režim semaforu v Šeberově u zastávky MHD V Ladech

Na základě příkazu z Magistrátu hl. m. Prahy provedlo TSK Praha přenastavení všech „dynamických semaforů" na území HMP (cca 450 zařízení) z dynamického provozu na časový. Tato změna je pouze dočasná po dobu nouzového stavu, po jeho skončení se vrátí semafory do původního režimu. Důvodem změny je umožnit případným chodcům...

více čtěte zde
18.03.
2020

Povinnost občanů nosit ochranné prostředky dýchacích cest

  Povinnost občanů v Praze nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky, i improvizované, nebo šály apod.) do MHD, do veřejných budov, obchodů a na zastávky MHD Primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib vydal na doporučení Krizového štábu hl. m. Prahy nové nařízení o nošení ochranných prostředků dýchacích cest při pohybu...

více čtěte zde
18.03.
2020

Omezení svozu odpadů

  Svoz směsného odpadu - probíhá bez omezení , svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech, Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) - probíhá bez omezení , svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech...

více čtěte zde
16.03.
2020

Přerušení provozu MŠ Na Příčné mezi z důvodu zamezení šíření nákazy koronavirem

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR dle usnesení Vlády ČR ze dne 12.3.2020 č. 194 a dle mimořádného opatření MZ ČR č.j. MZDR 10676/2020-1/MIM/KAN, kterým se zakazuje ode dne 11.3.2020 osobní přítomnost žáků a studentů na ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ, posoudila RMČ rizika plynoucí pro obyvatele z nepřerušeného provozu MŠ a...

více čtěte zde
12.03.
2020

Uzavření Baráčnické rychty v Hrnčířích

Od pátku 13.3.2020 rušíme z důvodu vyhlášení nouzového stavu všechny aktivity v Baráčnické rychtě v Hrnčířích včetně avízovaného mimořádného příměstského tábora. Děkujeme za pochopení.

více čtěte zde
12.03.
2020

Pomoc seniorům ve stavu nouze

  Praha zavádí krizovou linku 800 160 166 určenou pro seniory. Do pomoci seniorům zapojuje dobrovolníky i obchodníky Hlavní město je v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR v úzkém kontaktu s dobrovolnickými organizacemi, které nabízí sociální pomoc potřebným. Společně s organizací Život 90 navíc...

více čtěte zde