Základní údaje

Statistika obce

Základní údaje zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy do katalogu městských částí.

Odkaz zde: http://katalog-mc.iprpraha.cz/mc_detail.html?mc=426

 

[Zdroj: IPR Praha, 2016]

 

 

kraj a obec: hlavní město Praha

městský obvod: Praha 4

správní obvod (pověřený úřad): Praha 11

datum připojení k Praze: 1974

MČ Praha-Šeberov je samostatnou městskou částí hlavního města Prahy. Je tvořena katastrálním územím Šeberov. Nachází se v městském obvodu Praha 4 a přenesenou působnost státní správy zde vykonává městská část Praha 11 v rámci stejnojmenného správního obvodu, do nìjž spadají ještě Háje, Chodov, Křeslice a Újezd u Průhonic. Obec byla ku Praze připojena k 1. červenci 1974 z okresu Praha-západ.

Obec se skládá ze dvou původních sídel - Šeberova na severu a Hrnčířů na jihu. Tato sídla zatím nejsou srostlá zástavbou, ale při dosavadním tempu výstavby k tomu může brzy dojít

.
Počet obyvatel Šeberova se prudce zvýšil v posledních letech.